Info pågående underhåll

Entrétrapporna håller nu på att lagas av Jonni Ekdahl på Westox-Nordic AB.

Det är beställt tvätt av våra sopkärl av Klottrets-Fiende. Kommer att utföras så snart som möjligt i anpassning till Lunds Renhållningsverks tömningsschema på föreningen.

Fastighetskontoret är stängt vecka 27-28 pga semester. Den 1/7 – 12/7. Hänvisning till Per Werner 0724-568388 eller Bredablick felanmälan 010-177 59 00.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen Brf Fagotten