Monthly Archives: April 2024

medlemsmöte

Medlemsmöte 17:e April

Medlemsmöte planerat till 17:e April

Tid: 18:30 – 19.30.

Plats: Maria Magdalena kyrka.

Ämnen:

 • Reliningsprojekt sammanfattning
 • Nya regler för sophantering
 • Gröna gruppen informerar
 • Övriga frågor (skriv gärna in till styrelsen i förväg om ni vill)

 

(Vi påminner även om Årsmötet 22:a Maj kl 18:30, Maria Magdalena Kyrka – kallelse kommer)

Vänliga hälsningar,

Styrelsen Brf Fagotten

sparael

Uppdatering Elpriser 2023/2024

För full transparens redovisas det elpris som HSB förhandlat fram och som Brf Fagotten får ta del av genom den gemensamma upphandling vi deltar i tillsammans med över 200 andra föreningar. (se mer info längst ner i detta inlägg)

 • Under 2021 och 2022 kunde vi dra fördel av detta.
 • Under 2023 kan vi se att HSB inte varit lika bra på att förutse elmarknaden.
 • Under 2024 ser det ut att bli ett bättre elpris utifrån den information vi fått hittills om framtidsutsikter. Det skall dock sägas att vi lever i en orolig värld med många konflikter som påverkar energipriserna i Europa som påverkar elpriserna på den nordiska marknaden.

Nedan kommer vårt HSB-förhandlade elpris kostnader i Öre/KWh per månad över året 2023/2024.

(Kom ihåg att det är en snittkostnad över 3 månader som debiterats på Månadsavi 5 månader i efterhand.)

El priset 2023-2024 löpande – nedbrytning av kostnadskomponenter

( Kolumnen längst till höger är summering av pris inklusive moms.)

Månad/ År Elpris Överföringsavgift
Kraftringen
Skatt Total BRF-Boende
- Öre/kWh
- Exlusive moms
Moms 25% Total Boende
- Öre/kWh
- inklusive moms
Mars 2024 111.636 20.000 42.800 174.436 43.609 218.045
Februari 2024 115.009 20.000 42.800 177.809 44.45225 222.261
Januari 2024 117.626 20.000 42.800 180.426 45.1065 225.533
December 2023 165.403 20.000 39.200 224.603 56.15075 280.754
November 2023 153.667 20.000 39.200 212.867 53.21675 266.084
Oktober 2023 157.714 20.000 39.200 216.914 54.2285 271.143
September 2023 143.060 20.000 39.200 202.260 50.565 252.825
Augusti 2023 129.780 20.000 39.200 188.980 47.245 236.225
Juli 2023 128.760 20.000 39.200 187.960 46.99 234.950
Juni 2023 194.550 20.000 39.200 253.750 63.4375 317.188
Maj 2023 173.010 20.000 39.200 232.210 58.0525 290.263
April 2023 123.780 20.000 39.200 182.980 45.745 228.725
Mars 2023 171.840 20.000 39.200 231.040 57.76 288.800
Februari 2023 183.600 20.000 39.200 242.800 60.7 303.500
Januari 2023 113.230 20.000 39.200 172.430 43.1075 215.538
 Ovan priser är exklusive moms Ovan priser är exklusive moms Ovan priser är exklusive moms  Ovan priser är exklusive moms Moms (25%) Inklusive Moms 
OBS: Ovan angivet i öre/kWh

El avgifterna består ett antal avgiftsslag.

 • En del är Elpriset HSB
 • En del är överföringen
 • En del är Skatt.
 • Utöver det tillkommer 25% Moms.

Elpriset HSB

 • Elpriset består av dels rörligt pris och dels en avgift för el-område 4 som fluktuerar dag från dag. Avgift för el-område 4 är en uppskattad budgeterad siffra som ändras beroende på hur elmarknaden utvecklas.

Överföringen & elskatt 2024

Överföringsavgift från kraftringen är för oss 20 öre/kWh och elskatten 42.8 öre/KWh

 • Överföringsavgift behålls på samma nivå som 2023
 • Elskatten ökade med 9% den 1 januari 2024.

Moms

På detta betalar vi 25% moms på totalbeloppet

(Källor HSB Skåne, Techem och Kraftringen)

—–

 • För er som konsumerar el via laddstolpen tillkommer extra kostnader enligt avtal. Vi vill även göra boende med laddstolpe uppmärksamma på att ett tekniskt fel gjort att debitering för el via laddstolpen släpat efter. Kostnad för denna el följer inte vanliga avtalet utan har ett visst påslag. Vi uppmanar er boende som har laddstolpe att se till att ha utrymme för efterdebitering av den konsumption man vet man förbrukat sen senast man blev fakturerad. För mer frågor kontakta styrelsen.

Gemensam el: 

Varje medlem sparar in sin anslutningsavgift (215 kr/ månad) genom att vi har gemensam el. Dessutom möjliggör det att vi i framtiden kan ha solpaneler inkopplade i vårt elnät. Vi kan dessutom tillsammans med ca 250 andra HSB föreningar delta i HSBs förhandlade elprisavtal med bättre pris på grund av storleken på förbrukningen.

Gemensamt upphandlad el:

Styrelsen har, för närvarande valt, att ansluta oss till det av HSB Skånes framförhandlade, elavtal. Detta tecknas gemensamt för ca. 210 skånska HSB föreningar. Skälen till detta beslut är tre:

-       Boende skall, på årsbasis, ha förutsägbara elkostnader
-       HSB har en helt annan styrka och möjlighet att förhandla fram ekonomiskt fördelaktigt avtal, jämfört med oss som enskild förening.
-       Historien visar att vi med hjälp av detta avtal får ett förhållandevis lågt elpris.

HSB får under 3 år rätten att förhandla fram nytt elavtalspris där omförhandling sker varje år, och föreningen har nu fått information om det nya ramavtalsförhandlade elavtalspris per kWh som ska gälla för 2024.

Elpris snitt under året: 

 • 79,20 öre/kWh exkl moms + EPAD SE4, och profilkostnader.

HSB Skåne bevakar elmarknaden och har nu säkrat elpriset för 2024. Tillkommande är kostnader för prisområde EPAD SE4 samt profilkostnader, vilket bedöms till 0,20 –0,25 SEK/kWh, beroende på hur elmarknaden utvecklas.

—-

Vänliga hälsningar

Styrelsen Brf Fagotten i Lund

container

Containerhelg 5-7 april

Kom ihåg att det är containerhelg!

Brf Fagotten uppmuntrar till god källsortering genom ett antal olika alternativ.

 • Våra Miljöhus innehåller separata kärl för olika sorters avfall.
 • Se till att stänga alla avfallspåsar ordentligt på grund av alla skadedjur.
 • Det är av största vikt att boende tar sitt ansvar och INTE slänger sina grovsopor i våra Miljöhus.
 • Det ger extra kostnader för föreningen att ta hand om dessa, vilket oundvikligen leder till högre avgifter för alla medlemmar.
 • Det är strikt förbjudet att slänga miljöfarligt avfall eller liknande i våra miljöhus.
 • Detta ska transporteras direkt till återvinningscentral av boende själv.
 • Som boende på Östra Torn är närmaste återvinningscentral på Gastelyckan i södra Lund.
 • En helg om året anordnar föreningen “Containerhelg” som service för boende där de kan slänga större skrymmande skräp.
 • En container kommer ställas i en av rondellerna nära miljöhus.
 • Här kan medlemmar som bor på Brf.Fagotten slänga större skrymmande skräp som gamla möbler och annat.
 • Fortfarande är strikt förbjudet att slänga miljöfarligt avfall eller liknande. Detta ska transporteras direkt till återvinningscentral av boende själv.

 

Vänliga hälsningar,

Styrelsen Brf Fagotten

screen-shot-2024-04-02-at-06-30-03

Tack för hjälpen med målning av stenar!

Tacka alla som kom och hjälpte till med att tvätta och måla stenarna på området.

Förutom spara pengar till föreningen, hjälper vi till och tar hand om vårt område, o främja grannsamverkan.

Varför finns stenarna?

Minskar bil-trafiken på området. Ökar därmed säkerhet för gående och små barn som springer runt på inner-gårdarna.

Varför måla stenarna?

Ökar synlighet och därmed minska riskerna att ngn skadar sig/fordon skadas pga dålig sikt.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen Brf Fagotten