Självförvaltning av rabatter

Observera att lägenhetsinnehavaren inte äger marken kring sin lägenhet (främst relevant för boende på markplan), och det är en förmån (inte en rättighet) att få självförvalta en rabatt och sköts den inte så kan föreningen ta tillbaka skötseln av den. (All mark på området är förenings mark och kan närsomhelst behövas tas i anspråk pga fastighetsunderhåll. Boende på markplan har även möjlighet bygga ut sin balkong – men var uppmärksam på vilka mått som gäller. All mark utanför mått tillhör föreningen och man kan bli skyldig att återställa marken utan ersättning. Är du osäker på vart gränsdragningen går kontakta förvaltare eller styrelse.)

I vår förening har man förmånen att i vissa fall själv få sköta de rabatter som är utanför den egna lägenheten på markplan. Vi har kallat det att man självförvaltar en rabatt och det har bidragit till att föreningen är så grönskande som den är och att många av oss kan glädjas åt att sköta växtligheten utanför våra fönster.

För att området skall se enhetligt och snyggt ut krävs det dock att vi har vissa regler
kring självförvaltningen och eftersom styrelsen har fått in en del klagomål på
utseendet hos vissa rabatter, så har vi här skrivit ned ett minimum av regler som ni
som självförvaltar rabatter måste följa.

Att få sköta rabatten utanför lägenheten inte är något som står i bostadsrättslagen eller
i föreningens stadgar och det är inte alla bostadsrättsföreningar som tillåter detta. Det
är en praxis som har vuxit fram på BRF Fagotten under många år och som man från
styrelsernas sida har tyckt vara positiv.

Här kommer ett antal enkla regler krig de självförvaltade rabatterna, med målet att
det skall se snyggt ut och att det skall finnas en viss enhetlighet.

 • Om ni vill ta över skötseln av en rabatt utanför er lägenhet så ska ni kontakta styrelsen innan ni påbörjar någonting.
 • Inom föreningen pågår det ett arbete att renovera de gemensamma rabatterna; varje år anlägger vår utemiljö-entreprenör ca fem nya rabatter. Det går inte att ta över skötseln av dessa rabatter.
 • Väljer man att sköta rabatter utanför sin lägenhet innebär det att man tar på sig ansvaret för att det ser välskött ut under hela året. Tänk på att åtagandet kräver en hel del jobb.
 • Markera din rabatt med stenar markerade med pilar (finns att hämta i Miljöhus 3, vid Fagottgränden 23), så att man tydligt ser var din rabatt börjar och slutar.
 • Rabatterna kring husen ska i huvudsak vara planterade med fleråriga växter.
 • Träd får inte planteras i rabatten.
 • Plantera buskar minst en halvmeter från väggen.
 • Plantera inte buskar som växer över fönsterblecken; vår uteentreprenör klipper ner all växtlighet som växer över fönsterblecken, även i självförvaltade rabatter.
 • Rabatterna kring husen är till för prydnadsväxter; det är alltså inte tillåtet att odla grönsaker där (det kan man göra på en odlingslott).
 • Begränsa antalet saker som inte är växter. Det är tillåtet att ha t ex enstaka krukor och några trampstenar, men det är inte tillåtet att ha t ex pallkragar eller stora mängder krukor. Det är inte heller tillåtet att använda rabatten som förråd för att förvara sådant som inte får plats i lägenheten eller på verandan, som tex jordsäckar eller lekredskap.
 • Vill du säga upp ditt åtagande kan det bara göras efter växtsäsongen. Kontakta då styrelsen och lämna tillbaks stenarna i återvinningshuset vid Fagottgränden 23.
 • Om du flyttar, diskutera gärna med den som köper om denne vill ta över rabatten.

Styrelsen vill inte gärna agera rabatt-polis i området, men vi kommer att påpeka om
ovanstående regler inte efterföljs.