Monthly Archives: December 2015

Belysningsprojektet – Provbelysning uppe

Belysningsprojektet går framåt – Vi har sedan en tid tillbaka provbelysning uppe på parkeringen mot Fagottgränden, samt på gård 9/11/13/15.

Gårdlamporna är av 2 olika varianter. Den ena är placerad något högre för att testa ljuspridningen.

Spottarna på gården är i 2 olika varianter, en starkare med 6 lampor, och en mindre med 4 lampor. Båda har en starkt eliptisk ljusbild för att täcka ett långt stråk av cykelställ och gång. Den lilla spotten på hus 15 sitter 90⁰ felvänd vilket gör att ljuskäglan belyser tegelväggen i stället för gångstråket. Detta skall rättas till.

Vi kommer framöver flytta provbelysningen till gård 2/4/6/8 samt testa ytterligare kombinationer av gårdslampor för att se hur det påverkar utemiljön under dygnets mörka timmar. Har ni synpunkter så kom gärna med dom till Styrelsen.

Grävarbete Hus 12

Grävningar pågår just nu runt hus 12, pga av utbyte av defekta ledningar fram till dagvattenbrunnen. Detta kommer göras på både fram och baksida av huset. Vi förväntaross i skrivande stund inte att detta ska göras på fler hus i området.

Att belysningen är släckt beror på en avgrävd ledning. Denna kommer att lagas snarast möjligt på entreprenörens bekostnad.

Vi uppmanar samtliga boende att vara aktsamma kring grävningsområdet, speciellt vid kvälls och nattetid.

Styrelsen.

Årsavgiften 2016

Från den 1 januari 2016 höjs årsavgiften med 1 procent (1%), alla övriga avgifter i föreningen kommer att vara samma som 2015 (källarförråd, MC- garage, kolonilotter, lån av föreninglokalen ).

Vi tar nu inte ut någon årlig avgift för användningen av Bastun enligt motion från årsmötet.

Fördelningen av våra utgifter är i stort sett som föregående år (se fagott info 4 2014). Den 1 % höjningen täcker såväl allmänna kostnadsökningar – avgifter för sophämtning, värme, mm – som framtida underhålls/investeringsbehov såsom förbättrad belysning.

Styrelsens ambition är att hålla föreningens omkostnader så låga som möjliga utan att ge avkall på underhåll och förbättra vår boende miljö. Tack för att ni alla är rädda om och värna om vår förening så att vi även fortsättningsvis kan ha en så låg månadsavgift som möjligt.

/Styrelsen

Ny struktur för Förråd inom Brf. Fagotten

En ny struktur har lagts upp gällande förråden: Alla förråd som ligger på Flöjtvägen 6 börjar nu med siffran 6:, förråden som ligger på 20 börjar med siffran 20:

Några boende har fått sina förråd lappade och anledning till detta är att vi inte kan se vem som är innehavare till dessa förråd. Därför uppskattar styrelsen om ni kan höra av er så snart som möjligt enligt anvisningarna på lappen.

Har ni frågor kring förråden samt om ni vill ställa er i kön för förråden, så s går det bra att skicka ett mail till anders.nordberg@skane.hsb.se  alternativt ludwika.cejovic@skane.hsb.se