community

Årsavgiften 2016

Från den 1 januari 2016 höjs årsavgiften med 1 procent (1%), alla övriga avgifter i föreningen kommer att vara samma som 2015 (källarförråd, MC- garage, kolonilotter, lån av föreninglokalen ).

Vi tar nu inte ut någon årlig avgift för användningen av Bastun enligt motion från årsmötet.

Fördelningen av våra utgifter är i stort sett som föregående år (se fagott info 4 2014). Den 1 % höjningen täcker såväl allmänna kostnadsökningar – avgifter för sophämtning, värme, mm – som framtida underhålls/investeringsbehov såsom förbättrad belysning.

Styrelsens ambition är att hålla föreningens omkostnader så låga som möjliga utan att ge avkall på underhåll och förbättra vår boende miljö. Tack för att ni alla är rädda om och värna om vår förening så att vi även fortsättningsvis kan ha en så låg månadsavgift som möjligt.

/Styrelsen

Leave a Reply