grävning430

Grävarbete Hus 12

Grävningar pågår just nu runt hus 12, pga av utbyte av defekta ledningar fram till dagvattenbrunnen. Detta kommer göras på både fram och baksida av huset. Vi förväntaross i skrivande stund inte att detta ska göras på fler hus i området.

Att belysningen är släckt beror på en avgrävd ledning. Denna kommer att lagas snarast möjligt på entreprenörens bekostnad.

Vi uppmanar samtliga boende att vara aktsamma kring grävningsområdet, speciellt vid kvälls och nattetid.

Styrelsen.

2 thoughts on “Grävarbete Hus 12

Leave a Reply