SLUTDATUM satt för påkoppling av värmen

Vi har äntligen ett slutdatum för inkoppling av värmen

Föreningen har jobbat intensivt tillsammans med Svanholms, underleverantörerna och vår projektledare för att få fram ett slutdatum för när entreprenören slutgiltigt kan garantera att alla huskroppar och lägenheter på hela området kommer vara inkopplade. Och vi har nu mottagit ett sådant datum från Svanholms.

Slutdatum: 2021-10-22

Svanholms arbetar med inkoppling av huskroppar ett efter ett i en logisk följd som utgår från hus nr 6 där cirkulationspumpar och värmesystem finns. Deras personal har sedan en tid tillbaka arbetat hårt med återkoppling av vår värme vardagar, kvällar och helger.

Svanholms började med att koppla in hus nr 6 och därefter alla hus med jämna nummer där dom sista husen att kopplas in på Flöjtvägen blir hus 18, 20, 22 och 24. Man har även påbörjat arbete i hus med ojämna nummer på Fagottgränden med start i hus 5 varifrån man arbetar sig vidare hus för hus. Arbetet med värmesystemet slutförs i och med inkoppling av hus 17, 19, 21 och 23. (Läs gärna vår vädjan nedan.)

Styrelsen beklagar djup att situationen uppstått och vill bedyra att vi verkligen känner med alla våra äldre, barnfamiljer och alla andra som lider av kylan. Vi önskar att projektet avlöpt smidigare än det har gjort men samtidigt vill vi också vara tydliga med att alla involverade parter i projektet jobbat stenhårt med problemet och fullt ut prioriterat inkopplingen av värmen ända sen dess att vi fick reda på att det skulle bli förseningar.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen genom Mats Hägerfors, Ordförande BRF Fagotten

 

En vädjan till alla medlemmar från styrelsen

Många medlemmar har sen tidigare införskaffat el-element och dylikt som man efterhand som värmen kopplas in kanske inte längre har ett behov av. Här vill styrelsen uppmana alla som har ett till övers att förhöra sig om någon på Fagottgränden vill låna ett tills värmen är tillbaka. Vi har en hel del personer på området som av olika anledningar har det svårt att på egen hand komma iväg och köpa el-element. Och att det för dom i den situationen säkert skulle underlätta enormt att få låna ett av någon vänligt sinnad granne. Så stäm gärna av med era grannar som ni vet eller tror kan ha dessa svårigheter och hjälp dom komma i kontakt med dom som eventuellt har ett element att låna ut. Vi har förstått att en del medlemmar redan har erbjudit sig att låna ut sina element via den Facebook-grupp som finns på området. Kanske en kanal som kan nyttjas vidare i detta syfte?

Stort tack till alla er som hörsammar vår vädjan!

 

 

 

Vad händer om värmen inte funkar även EFTER luftningen av elementen?

Upplever du problem med värmen/elementen EFTER att Svanholms luftat dom?

Om värmen i din lägenhet inte kommit igång ett par dagar efter att Svanholms varit hos dig och luftat elementen eller om du upplever något annat problem med elementen så ska du felanmäla detta till Bredablick. Dom kommer hantera alla sådana eventuella ärenden.

Felamnälan görs här; https://bredablickgruppen.se/forvaltning/felanmalan/

Orsaken till att det är Bredablick som ska hantera dessa ärenden och inte Svanholms är att Svanholms just nu måste lägga all sin tid och energi på att koppla in värmen och att lufta elementen.

Denna information kommer även att sättas upp på anslagstavlorna i trappuppgångarna.

 

Are you experiencing problems with your radiators AFTER Svanholms ventilated them?

If the heat in your apartment is still not fully working a couple of days after Svanholms ventilated your radiators or if you experience any other problem with the radiators, you must report this to Bredablick. They will handle any such issues that may occur.

Please leave your report here; https://bredablickgruppen.se/forvaltning/felanmalan/

The reason why Bredablick will handle these issues and not Svanholms is due to Svanholms having to focus all their time and energy on getting the heat turned on and ventilating the radiators.

This information will also be posted on the notice boards.

 

 

 

Goda och tråkiga nyheter om värmesystemet

RÄTTELSE

Det har påpekats från flera håll att ett fel smugit sig i texten nedan. Felet handlar om vilka element som ska luftas och det står som exempel att element i garderoberna ska luftas.

De element som sen flera år är bortkopplade från värmesystemet ska INTE kopplas in igen och behöver således inte luftas.

Intentionen i texten var att förmedla att aktiva element som SKA luftas inte får blockeras. Detta så att Svanholms personal lätt kan komma till elementen. Vi ber om ursäkt för missförståndet och har också korrigerat texten nedan.

/Styrelsen genom Mats Hägerfors, Ordförande BRF Fagotten

 

Först de tråkiga nyheterna…

Styrelsen har nu fått det mycket tråkiga beskedet att vår entreprenör trots allt inte kommer att kunna hålla det senast angivna datumet för inkoppling av värmen, som var satt till 2021-10-08.

Tyvärr har vi inte heller kunna få klart besked om nytt datum för när hela området har värme igen men så fort vi har ett datum kommer det att meddelas.

Som tidigare informerats om i flertalet nyhetsmedier beror leveransförseningarna på problem i den globala logistiken, problem som i sin tur uppstått som en effekt av den pågående pandemin.

Styrelsen är akut medvetna om att vi har många personer på området som i varierande utsträckning påverkas negativt av kalla lägenheter. Med anledning av det, har vi sen vi fick reda på att det skulle uppstå förseningar, arbetat intensivt tillsammans med projektledare och entreprenör för att så snabbt som möjligt få inkopplingen av värmen färdigställd.

…och nu de goda nyheterna!

I stort sett allt material har sen ett par dagar levererats till entreprenören som nu jobbar på i mycket högt tempo. Entreprenören har även tagit in ytterligare personal och arbetar nu dagtid, kvällar och helger tills dess att värmen är påkopplad på hela området.

Enligt uppgift från entreprenören kopplas det första huset på nu i helgen och sen kommer resten av husen att löpande kopplas på allteftersom arbetet fortskrider. Arbetet måste genomföras med en viss logik och utgår från hus 6 där pumpar och värmeanläggningen finns. Därifrån går det sen från hus till hus till dess att hela området har värmen återigen.

OBS! Samtliga element i lägenheterna måste luftas i samband med att värmen kopplas på!

Information om luftning kommer inom kort att delas ut i brevlådorna och sättas upp på anslagstavlorna i trapphusen. Entreprenören som genomför arbetet med värmesystemet och även luftningen av elementen heter Svanholms. De flesta har säkert noterat deras bilar och personal på området de senaste månaderna.

Svanholms personal ska beredas enkelt tillträde till lägenheterna och elementen. I annat fall föreligger stor risk att höga oljud uppstår i lägenheter där elementen ej luftats. Det kan även innebära att värmen inte blir lika effektiv som den blir med korrekt luftning.

Vänligen läs informationen när den kommer till dig och säkerställ att Svanholms får tillträde i er lägenhet på något av de sätt som finns angivna i informationen och på det datum och den tid som dom anger gällande för just er lägenhet.

Dom försöker hålla en veckas framförhållning med luftningsinformationen men kan tyvärr inte garantera att det kommer att kunna hållas i varje enskilt fall.

Styrelsen beklagar djupt situationen och uppmanar alla att kämpa på och att hålla ut.

Vi är snart i mål!

 

Med varma hälsningar,

Styrelsen genom Mats Hägerfors, Ordförande BRF Fagotten

Försening av värmesystemets påkoppling

Problem med materielleveranser påverkar datum för inkoppling av värmesystemet

På grund av Covid-19, och som rapporterats på nyheterna sista tiden, så upplever stora delar av världen just nu problem med leveranser av olika slags material såsom t ex metall.

Som en effekt av den situationen har de speciella rörkopplingar som vår leverantör Svanholms beställt (gjordes i mycket god tid) tyvärr inte levererats enligt tidsplan. Och enligt uppgift finns dessa ej att tillgå någonstans just nu och levereras till Svanholms sporadiskt och endast några åt gången. Alltså drar arbetet tyvärr ut på tiden.

Ny tid för inkoppling av värmen är v.40 vilket alltså innebär en veckas försening mot tidigare meddelat datum som var 30/9.

OBS! I samband med att värmesystemet kopplas på behöver radiatorerna i samtliga lägenheter luftas vilket Svanholms kommer att ombesörja. Luftningen måste göras för att inte ska riskera skador på systemet vid inkoppling men även för att det inte ska uppstå höga oljud i rören. Riskerar alltså att bli mycket höga störande oljud för samtliga boende samt risk för vattenläckage om luftning inte genomförs på korrekt sätt.

Det är mycket viktigt att Svanholms personal bereds tillträde till samtliga lägenheter då detta arbete skall genomföras. Information om arbetet samt datum för när man kommer till de olika husen kommer inom kort att delas ut i allas brevlådor samt sättas upp på anslagstavlorna i trapphusen.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen genom Mats Hägerfors, Ordförande BRF Fagotten

 

Fortsatt arbete med ytterbelysningen på området idag!

Felsökning och åtgärder fortsätter idag måndag

Då elektrikerna inte kunde lösa problemet i förra veckan så fortsätter man idag att felsöka och försöka åtgärda problemet med ytterbelysningen på området.

Det visar sig att felsökning av våra el-installationer är mer komplicerat än väntat då vi i huvudsak har gamla installationer och ledningar samt att dokumentation och märkningar inte är helt korrekta och ibland helt saknas. Detta är förstås något som borde ha setts över redan för flera år sen.

Med anledning av det kommer styrelsen under hösten låta genomföra en undersökning av hur våra el-installationer ser ut och vad som eventuellt behöver åtgärdas så att vi förhoppningsvis slipper sånt här eller ännu värre problem i framtiden.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen genom Mats Hägerfors, Ordförande BRF Fagotten

FELSÖKNING PÅGÅR NU! Ytterbelysning på området ligger nere

 

Ytterbelysningen på området ligger nere

FELSÖKNING PÅGÅR NU

Som de flesta märkt vid det här laget är det fel på hela områdets ytterbelysning inklusive parkeringarna. Felet som uppstod natten till torsdag ÄR felanmält till Bredablick som tillkallat elektriker som enligt besked felsöker idag.

Ambitionen och tillika direktivet till Bredablick är att problemet ska vara åtgärdat idag MEN vi får avvakta med klart besked om när problemet kommer vara avlöst tills vi fått reda på var felet ligger och vad som krävs för att lösa det.

Utifall att problemet inte går att åtgärda idag eller under helgen så vill vi uppmana alla att vara extra försiktiga när ni är ute och rör er på området efter att mörkret fallit. Speciellt då vi håller på med en del arbeten på området och det t ex saknas asfalt mellan många av husen men även att det kan finnas andra hinder som kan vara svåra att upptäcka då belysningen inte fungerar.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen genom Mats Hägerfors, Ordförande BRF Fagotten

Förändring i BRF Fagotten styrelse

Förändring i BRF Fagotten styrelse 

I samband med styrelsemötet som hölls den 16:e augusti i år avgick styrelse ordförande samt vice ordförande med omedelbar verkan, på egen begäran, från sina poster som ledamöter i styrelsen.

Med anledning av den uppkomna förändringen i styrelsen hölls det den 17:e augusti ett konstituerande styrelsemöte där Mats Hägerfors utsågs till ny Ordförande och Edita  Juchneviciute till ny Vice Ordförande.

De två vakanser som nu finns i styrelsen kommer att tillsättas på ordinarie föreningsstämma 2022. Styrelsen är enligt lag och enligt föreningens stadgar fullt beslutsmässig i sin temporärt reducerade form.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen BRF Fagotten genom Mats Hägerfors, Ordf Styrelsen

Tekniska problem lösta

internetkabel

Allting skall fungera igen.

Vi har just nu tekniska problem med tjänsterna IMAP och POP som används om man försöker läsa e-post skickad till sin @fagotten.org adress. Problemet gör att er mailklient inte kan förhandla fram en krypterad anslutning till servern mailin.fagotten.org. För att minimera problemen så har vi tillfälligt stängt av krypteringen. Det är möjligt att era  e-post klienter varnar eller vägrar att ansluta sig. Vi arbetar på problemet.

MVH
Datordriftgruppen

Information om byte av vatten- och värmerör mellan husen i Brf Fagotten

Under sommaren och tidig höst kommer Svanholms VVS på uppdrag av
föreningen att byta rör för värme och varmvatten mellan våra hus. Det
innebär att vi har grävmaskiner och andra maskiner inne på området
samt att luckorna i trapphusen till krypgrunden tidvis kommer att vara
öppna. Var extra uppmärksamma på era barn och husdjur. Det kommer
även att förekomma störande ljud när Svanholms borrar i grunderna på
husen. Eftersom en del rör bytts tidigare kommer grävarbeten bara att
ske mellan vissa av husen.

 
30 juni till 20 augusti: Grävarbeten och borrning samt arbete i
krypgrunderna med värmeledningar.

 
23 augusti till 30 september: I huvudsak arbete i krypgrunderna med
att koppla in de nya rören. Vattnet kommer tidvis att vara avstängt i
hela eller delar av området.

 
Vattenavstängningar
Notera att vattenavstängningar kommer att förekomma under perioden
23 augusti till 30 september. Dessa kommer att ske under arbetstid
och annonseras på anslagstavlorna i de trapphusen där boende berörs
minst 24 timmar i förväg. Observera att vattenavstängning även omfattar
tvättstugorna. Oftast kommer vattnet att fungera i grovtvättstugan i
källaren på Flöjtvägen 6 även när det är avstängt ute i olika delar av
området. Om du av medicinska skäl har svårt att ta del av information på
anslagstavlorna regelbundet meddela förvaltarna via e-post.

 
Avstängning av delar av parkeringarna
En infart till parkeringen kommer att vara avstängd under arbetet först på
Flöjtvägen och sedan på Fagottgränden. Detta för att skapa plats för
förvaring av t.ex. schaktmassor i samband med grävarbetena.
Avstängningen börjar med parkeringen i öster (mot Coop) på Flöjtvägen.
Längre fram flyttas avstängningen till Fagottgränden (tredje infarten
uppifrån/österifrån). När parkeringarna stängs av sätts skyltar och
avspärrningar ut.

 
Har du frågor skriv till förvaltarna på
forvaltare.fagotten@bredablickgruppen.se

Info från föreningsstämman samt eldning

Föreningsstämman är sedan cirka 2 veckor avklarat. Det var många som tog möjligheten att vara med på stämman genom att  poströsta. I nästa Fagottinfo kommer lite information från föreningsstämman och andra aktuella frågor i föreningen.

Protokollet från stämman, årsredovisningen samt motioner med styrelsens svar finns nu tillgängliga på på dina sidor på HSB-portalen.

Här har ni länken för att logga in och alla kan logga in med Bank-ID om du inte har konto.

https://hsbportalen-login.hsb.se/logon/LogonPoint/index.html

——————————————————————–

På grund av värmen som varit råder eldningsförbud för närvarande i Lund. Det råder alltså stor brandrisk och vi uppmanar till stor försiktighet vid alla aktiviteter som innebär risk för brand. För mer detaljerad information se Beslut om eldningsförbud i Lunds kommun – Lunds kommun