Monthly Archives: August 2020

Åtgärder som kommer att påverka medlemmar i närtid

Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK)
Fastighetsägare måste genomföra OVK vart femte år, och för vår förening är det dags för
OVK i år. Kontrollen innebär att föreningen via vår entreprenör Climat80 kommer att behöva tillträde till alla lägenheter någon gång under perioden 7/9 – 18/9 för rensning av
ventilationskanaler. Information om mer exakta tider kommer att delas ut så snart vi får den.
Själva kontrollen kommer att ske någon vecka senare.
Frånluftsventilerna måste göras tillgängliga inför rensning och kontroll. Det betyder att
hindrande möbler eller andra föremål måste flyttas. Ventilerna finns i köket, badrummet samt eventuellt i förrådsutrymme inne i lägenheten (finns i fyrorna, treorna och vissa tvåor).

I samband med rensningen och kontrollen måste någon vara tillgängligt för att öppna dörren. Om man inte kan vara hemma själv bör man i första hand komma överens med någon granne som kan öppna dörren. Viss möjlighet att lämna nycklar till förvaltaren i förväg kommer att finnas för de som inte kan lösa frågan på annat sätt. Kostnader för extra besök på grund av att man inte har gjort tillträde till lägenheten möjlig kan komma att debiteras medlemmen.

Tvättstugorna kommer också att kontrolleras, och tillgång till dem kommer att begränsas
under vissa tider.

Renovering av parkeringsplatserna
Som vi tidigare berättat i bl.a. Fagottinfo kommer parkeringsplatserna att renoveras. Detta
kommer att ske med början i mitten av september.
Arbetet innebär att samtliga parkeringsplatser på Flöjtvägen kommer att vara avstängda under vecka 38 (14/9 – 18/9) samt att samtliga parkeringsplatser på Fagottgränden kommer att vara avstängda under vecka 40 (28/9 – 2/10). När en parkering är avstängd kan man i första hand använda parkeringsplatserna på andra sidan området. Medlemmar som har möjlighet att parkera på annat ställe under dessa dagar uppmanas att göra det. Det är mycket viktigt att parkeringarna är tomma för att arbetena ska kunna genomföras.

Vattenavbrott 08/17

Vi har haft en planerad avstängning av tappvatten i hus 9 under förmiddagen, men det visade sig att när man stängde av vattnet så försvann det även för hus Fagottgr 11 – 23. Detta var oplanerat och några lappar hade inte satts upp i dessa hus. Niclas har nu satt upp nya lappar, så de boende har fått information lite i efterhand. Vattnet ska återinkopplas vid lunchtiden om allt går som planerat.

Vi har ett mycket komplicerat avstängningssystem i området, och vi visste sedan tidigare att om man stänger av vattnet i hus 11 så stängs vattenet av även i hus 13-23. Vi visste också att det går att stänga av vattnet separat i trappuppgångarna 9A och 9B. Det som vi inte visste var att när man stänger av vattnet för hela hus 9 så blir det en avstängning i de andra husen.

Info kring arbeten som kommer på Fagotten

Läckande värmeledningar

Svanholms VVS kommer att laga två läckor i vårt värmesystem under slutet av augusti och början av september. Arbetena kommer att ske i krypgrunderna till Fagottgränden 7 och 9 respektive Fagottgränden 1 och 3. De kommer också att gräva mellan Fagottgränden 1 och 3 för att kunna dra nya ledningar för värme och vatten. När arbetena pågår kommer luckan till krypgrunden i trapphusen som berörs att vara öppen. Håll extra uppsikt över husdjur och barn i trapphusen i de aktuella husen när arbetena pågår.

 

Arbeten på Fagottgränden 7 och 9 genomförs 19-21 augusti

Arbetena på Fagottgränden 1 och 3 genomförs 8-11 september.

Kall- och varmvatten kommer att vara avstängt på Fagottgränden 1 och 3 torsdagen den 10 september ca 8.00-12.00

Har du frågor kontakta förvaltaren.

 —————————–————————————————————————–

Förbättrad elsäkerhet

 

För att förbättra elsäkerheten kommer vi att installerar jordfelsbrytare för tvättstugorna. Arbetet pågår i området under cirka två månader. Installationen sker i elskåpen i trapphusen och under arbetet kommer el i trapphus och tvättstugor att vara avstängd under en dag. Det kommer också att uppstå enstaka kortare avbrott i internetuppkopplingen. Information om när ditt trapphus påverkas kommer att sättas upp i trapphuset. Har du frågor kontakta förvaltaren.

Problem med värmesystemet

Vi har två läckor i vårt värmesystem. Fagottgränden 1 och Fagottgränden  9-23 har därför ingen värme för närvarande. Vi har beställt åtgärder men det är viss leveranstid på material. Vi arbetar för en så snabb lösning som möjligt.

Vi återkommer med mer information på hemsidan när vi har mer detaljer angående reparationerna.

Boende på Flöjtvägen och Fagottgränden 3-7 kan behöva lufta sina radiatorer om det förekommer oljud från radiatorerna. Oljud från radiatorer i trapphusen felanmäles till Bredablick. Boende på övriga adresser ska inte lufta radiatorerna.