Category Archives: Uncategorized

snow clearing in the winter

Snöröjning – styrelsen arbetar på en lösning

Föreningen köper tjänsten snöröjning av vår förvaltare Bredablick.

Bredablick har tyvärr meddelat att deras snöröjare har gått sönder. Pga rådande situation är det svårt att få tag på ersättningsmaskin. Styrelsen har nått ut till andra leverantörer och arbetar för fullt för att hitta en lösning på att få röjt snön på området.

Ta det försiktigt i snön tills dess,

Vänliga hälsningar,

Styrelsen Brf Fagotten.

sparael

Uppdatering Elpriset under 2023 fram till Oktober 2023.

För full transparens redovisas det elpris som HSB förhandlat fram och som Brf Fagotten får ta del av genom den gemensamma upphandling vi deltar i tillsammans med över 200 andra föreningar. (se mer info längst ner i detta inlägg)

 • Under 2021 och 2022 kunde vi dra fördel av detta.
 • Under 2023 kan vi se att HSB inte varit lika bra på att förutse elmarknaden.
 • Under 2024 ser det ut att bli ett bättre elpris utifrån den information vi fått hittills om framtidsutsikter.Det skall dock sägas att vi lever i en orolig värld med många konflikter som påverkar energipriserna i Europa som påverkar elpriserna på den nordiska marknaden.

Nedan kommer vårt HSB-förhandlade elpris kostnader i Öre/KWh per månad över året 2023.

Kom ihåg att det är en snittkostnad över 3 månader som debiterats på Månadsavi 3 månader efter.

El priset 2023 – nedbrytning av kostnadskomponenter

( Kolumnen längst till höger är summering av pris inklusive moms.)

Månad/ År Elpris Överföringsavgift
Kraftringen
Skatt Total BRF-Boende
- Öre/kWh
- Exlusive moms
Moms 25% Total Boende
- Öre/kWh
- inklusive moms
Januari 2023 113.230 20.000 39.200 172.430 43.1075 215.538
Februari 2023 183.600 20.000 39.200 242.800 60.7 303.500
Mars 2023 171.840 20.000 39.200 231.040 57.76 288.800
April 2023 123.780 20.000 39.200 182.980 45.745 228.725
Maj 2023 173.010 20.000 39.200 232.210 58.0525 290.263
Juni 2023 194.550 20.000 39.200 253.750 63.4375 317.188
Juli 2023 128.760 20.000 39.200 187.960 46.99 234.950
Augusti 2023 129.780 20.000 39.200 188.980 47.245 236.225
September 2023 143.060 20.000 39.200 202.260 50.565 252.825
Oktober 2023 157.714 20.000 39.200 216.914 54.2285 271.143
OBS: Ovan angivet i öre/kWh

El avgifterna består ett antal avgiftsslag. En del är elpriset och en del är överföringen & Skatt. Utöver det tillkommer Moms.

Elpriset HSB

Elpriset består av två delar:

 • Rörliga elpriset (där HSB har säkrat priset för kvartal 2-4, och till 39% för kvartal 1).
 • Utöver det tillkommer en avgift för el-område 4 som fluktuerar dag från dag. Avgift för el-område 4 är en uppskattad budgeterad siffra som ändras beroende på hur elmarknaden utvecklas.

Överföringen & elskatt

Överföringsavgift från kraftringen är för oss 20 öre/kWh och elskatten 39,2 öre/KWh

 • Överföringsavgift ökade med 2 öre i 2023
 • Elskatten ökade med 9% den 1 januari 2023.

Moms

På detta betalar vi 25% moms på totalbeloppet

(Källor HSB Skåne, Techem och Kraftringen)

—–

 • För er som konsumerar el via laddstolpen tillkommer extra kostnader enligt avtal. Vi vill även göra boende med laddstolpe uppmärksamma på att ett tekniskt fel gjort att debitering för el via laddstolpen släpat efter. Kostnad för denna el följer inte vanliga avtalet utan har ett visst påslag. Vi uppmanar er boende som har laddstolpe att se till att ha utrymme för efterdebitering av den konsumption man vet man förbrukat sen senast man blev fakturerad. För mer frågor kontakta styrelsen.

Gemensam el: Varje medlem sparar in sin anslutningsavgift (215 kr/ månad) genom att vi har gemensam el. Dessutom möjliggör det att vi i framtiden kan ha solpaneler inkopplade i vårt elnät. Vi kan dessutom tillsammans med ca 250 andra HSB föreningar delta i HSBs förhandlade elprisavtal med bättre pris på grund av storleken på förbrukningen.

Styrelsen har, för närvarande valt, att ansluta oss till det av HSB Skånes framförhandlade, elavtal. Detta tecknas gemensamt för ca. 210 skånska HSB föreningar. Skälen till detta beslut är tre:

-       Boende skall, på årsbasis, ha förutsägbara elkostnader
-       HSB har en helt annan styrka och möjlighet att förhandla fram ekonomiskt fördelaktigt avtal, jämfört med oss som enskild förening.
-       Historien visar att vi med hjälp av detta avtal får ett förhållandevis lågt elpris.

HSB får under 3 år rätten att förhandla fram nytt elavtalspris där omförhandling sker varje år, och föreningen har nu fått information om det nya ramavtalsförhandlade elavtalspris per kWh som ska gälla för 2024.

Vi har fått följande preliminära information från HSB. 

För att kunna erbjuda våra kunder och medlemmar en så låg och förutsägbar elkostnad som möjligt arbetar HSB Skåne med en långsiktig elupphandling.

Pris 2024

Elpris snitt under året: 

 • 79,20 öre/kWh exkl moms + EPAD SE4, och profilkostnader.

HSB Skåne bevakar elmarknaden och har nu säkrat elpriset för 2024. Tillkommande är kostnader för prisområde EPAD SE4 samt profilkostnader, vilket bedöms till 0,20 –0,25 SEK/kWh, beroende på hur elmarknaden utvecklas.

—-

Vänliga hälsningar

Styrelsen Brf Fagotten i Lund

 

screen-shot-2023-11-17-at-06-40-11

Återvinning påminnelse!/Recycling reminder!

Återvinningen i miljöhusen (in English below)

Var snäll och sortera rätt i miljöhusen och placerara inte saker där som inte kan läggas i någon av återvinningskärlen. Om vi sorterar dåligt eller om det ställs saker i miljöhusen som inte hör hemma där (gasbehållare, kläder, möbler, böcker) händer följande:

 • vi får straffavgifter från kommunen
 • vaktmästaren måste ta hand om det

I båda fallen så ökar det föreningens kostnader helt i onödan. Utöver det kan man riskera hälsan på någon av sina grannar om något brandfarligt eller skadligt ställs ut som ska tas om hand enligt speciella regler.

Sortera rätt. Och det som inte får ställas i miljöhusen måste man istället köra iväg till återvinnningscentral (närmast för oss är Gastelyckan).

Vi planerar ha återkommande container-helger där boende kan slänga större skrymmande skräp. Styrelsen återkommer med tid och plats för dessa.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen, Brf Fagotten

— English below—-

Recycling in recycling houses (“miljöhusen”)

Please sort correctly in the recycling houses and do not place things there that cannot be put in any of the recycling bins. If we sort badly or place things in the recycling houses that do not belong there (gas tubes, clothes, furniture, books…) two things will happen:

 • we get penalty fees from the municipality
 • the common caretaker has to take care of it

In both cases, it increases the Fagotten’s costs unnecessarily. Besides that things that do not belong might be of harm to your neighbours or be an extra firehazard if not taken care of properly according to its specific instructions.

Instead, make sure you separate trash in the correct bins, and take the obscure trash that do not belong in a recycling station to the public recycling central (closest to us is Gastelyckan).
We will plan for container-weekends in the coming year where members can throw bigger things. We will come back when we know the time and dates for these.
Best Regards,
The Board of Brf Fagotten.
sparael

Årsavgift 2024 – höjning med 2%

Nästa års höjning av årsavgift

Vi har nu haft årets budgetmöte och styrelsen har, efter en noga analys av underhållsplan och bedömning av upplåningsbehov för finansiering av framtida investeringar, beslutat att nästa års avgift och alla andra avgifter (förråd, garage, etc) kommer att höjas med endast 2 % . Detta trots den höga inflationen i samhället.

Detta möjliggörs genom att styrelsen arbetar kontinuerligt för en stabil ekonomi genom ansvarsfulla balanserade beslut som säkrar så god finansiell stabilitet som möjligt utifrån tillgänglig information om omvärlden. Tillsammans med engagerade medlemmar gör detta att föreningens ökning av kostnader kan hållas under relativt god kontroll, och vår avgift behöver inte springa iväg i lika snabb takt som inflationen. Bland annat påverkar följande:

- alla medlemmar hjälps åt så att reliningprojektet löper på och fungerar så bra som möjligt. (Det rullar än så länge på utan några större problem.)

- alla medlemmar hjälps åt att vara rädda om all vår gemensamma egendom och grönområden (våra fastigheter).

- alla medlemmar hjälps åt genom snabb inrapportering av fel och brister så de kan åtgärdas omedelbart och inte orsaka stor skada och kostnader för föreningen

Då vi lever i en orolig tid vill vi påpeka att om något skulle hända utanför vår kontroll har styrelsen alltid möjlighet att justera månadsavgiften under pågående budgetår, i detta fall 2024.

Vi tackar alla som engagerar sig och gör att vi kan ha en sund och stabil förening i dessa tider.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen Brf Fagotten i Lund

 

Preliminary Tidplan Proline

Uppdatering Vatten&Avloppsprojekt vecka 44

Ett stort tack till alla medlemmar som gjort att vårt reliningsprojekt har fungerat relativt problemfritt. Nu är reliningen av första gården (Flöjtvägen 2-8) klar. Projektet fortsätter vidare till Flöjtvägen 10-16 och därefter Flöjtvägen 18-24.

Observera att i vissa trapphus måste stegen upp till vinden att vara nedfälld under reliningen. Detta blockerar de två förråden på våning 2 och gör att man p g a säkerhetsskäl inte kan använda tvättstugan (ni kan tvätta i en annan tvättstuga under reliningen).

Tänk på detta under reliningsarbetet:

 • lämna in nycklar tid
 • håll dig informerad via information i ditt trapphus
 • använd inte avloppet under den vecka som din lägenhet är påverkad
 • tidsplaner är preliminära och kan ändras med kort varsel pga oförutsedda händelser
 • det finns möjlighet att hyra kemtoa, utöver de dusch/toa vagnar som ställs upp på gården
 • det finns extra dusch på områdets bastu

Entreprenör är Proline Syd AB. Mer information om projekt och tidsplan finns på hemsidan. Alla frågor som rör reliningen ska ställas till Proline’s projektledare Benny Hallberg på Tel: 0761-03 33 09  eller mail: benny.hallberg@proline-group.se

anslagstavla

Fagott-Info nr 3 – 2023

Ny fagottinfo är nu uppe på hemsidan. Du hittar alltid gamla Fagottinfo på sidan För Boende.

 • Direktlänk här till senaste utgivningen: Fagott-Info 3 – 2023
 • Uppdatering Vatten&Avloppsprojekt
 • Elstöd
 • Budgetarbete 2024
 • Information utemiljö
 • Tvättstugor riktlinjer
 • samt annat matnyttigt för dig som boende eller intresserad av vår förening.

 

Hälsningar,

Styrelsen  Brf. Fagotten i Lund

Preliminary Tidplan Proline

Uppdatering Reliningprojektet/Update reliningproject

Nu är reliningen av första gården (Flöjtvägen 2-8) klar. Det har fungerat bra och vi i styrelsen är nöjda. Tidplanen håller och 11 september (vecka 37) är det start på nästa gård (Flöjtvägen 10-16).

Tänk på att:

- lämna in nycklar i tid

- håll dig informerad via lappar i trapphuset.

- inte använda avlopp under tiden din lägenhet är påverkad

—–

The ongoing relining project is moving along according to timeschedule. The first house  (Flöjtvägen 2-8) is completed. The next house up  is (Flöjtvägen 10-16) beginning 11th September.(week 37)

Remember:

- turn in keys in time

- keep yourself informed (If you need information in english it is important to contact the project manager (ProlineSyd) or tenant association manager (Förvaltare). )

- do not flush anything into the pipes during the period that your apartement is impacted.

screen-shot-2023-05-23-at-07-07-57

Uppdaterad info i FAQ för Reliningprojektet 2023-07-03

Förtydligande information har nu lagts till i på projeksidans FAQ för pågående Reliningprojektet (allmänna frågor och svar) - alla boende uppmanas hålla sig uppdaterade.

6. Hur får jag tillgång till WC&Dusch avlopp under tiden min trappuppgång är påverkad? (FÖRTYDLIGANDE TEXT 2023-07-03)

 • Under den veckan som reliningen sker i din lägenhet är det absolut förbjudet att använda avlopp och toalett. För varje gård kommer det därför att finnas en toalett- och duschvagn som står i anslutning till cirkulationsplatsen vid parkeringen. Det är också möjligt att använda toalett/dusch i bastulokalen under Flöjtvägen 6B. Som tidigare meddelats är det även möjligt att hyra en kemtoa av Proline under den veckan som reliningen sker. Kostnaden för hyra av kemtoa är 300 kr/dygn (transport och hantering). Föreningen betalar för momsen.

9. Fastgjutna toaletter 

 • Vid reliningen kommer er toalett behövas tas bort. Efter start av projektet har där upptäckts att vissa toaletter är fastgjutna och vissa är limmade på ett sätt att det eventuellt kan det vara svårt att ta loss dessa. Detta verkar endast gälla originalbadrum. Om er toalett skulle bli skadade/gå sönder vid borttagningen kommer Proline (reliningföretaget) installera en ny toalettstol (två standardmodeller erbjuds). Föreningen står för denna kostnad.
infoupdate

Uppdaterade rutiner Maj 2023- Badrumsrenovering ansökan & regler

När man vill genomföra renoveringar i lägenheten som innefattar ingrepp i en bärande konstruktion, ingrepp i tätskikt i badrum samt ledningar för vatten, avlopp eller ventilation så måste man först ansöka om tillstånd hos föreningen.

Att genomföra en renovering utan tillstånd kan innebära att man förlorar sin bostadsrätt. Föreningen kan också kräva att ändringar som gjorts utan tillstånd återställs på medlemmens egen bekostnad.

Ansökan görs med bifogad blankett tillsammans med bilagor.

Ansökan handläggs av föreningens förvaltare.

Föreningens brevlåda finns på husgavel Flöjtvägen 20 vid föreningslokalen.

Direktlänk till uppdaterade rutiner: Renoveringsinstruktioner Badrum 2023-05-23 Brf Fagotten i Lund

Regler och Ansökan finns alltid på denna sida: Ansökan & Blanketter

Vänliga hälsningar Styrelsen

 

screen-shot-2023-05-23-at-07-07-57

Vatten&Avlopp projektstart – Aviseringen gård 2-8 – inlämning nycklar!

VIKTIGT ATT MAN LÄMNAR IN SINA NYCKLAR I TID FÖR ATT INTE FÖRSENA UPPSTART AV PROJEKTET!

Proline kommer att vara i föreningens styrelserum

 • onsdagen den 7/6 mellan kl 16:30-18:00 och
 • torsdagen den 8/6 mellan kl 07:30-09:00 så boende kan komma och lämna sina lägenhetsnycklar.
 • En försyn av lägenheter kommer att göras onsdagen den 14/6 med start kl 08:00 på Flöjtvägen 4 a

Preliminär tidplan för Proline:s arbete på Flöjtvägen 2-8.

 • Under veckan som avlopp är avstängda så kommer tvättstugan bli avstängd 1 arbetsdag mellan kl 07:00-16:00
 • När era avlopp är avstängda så kommer en dusch och wc bod var uppställd i anslutning till er gård.

Flöjtvägen 4 A-B.
Alla avlopp avstängda från måndagen den 26/6 kl 07:00 -fredagen den 30/6 kl 16:00.

Flöjtvägen 4 C:
Alla avlopp avstängda från måndagen den 3/7kl 07:00 – fredagen den 7/7 kl 16:00.

Flöjtvägen 8 A-B.
Alla avlopp avstängda från måndagen den 7/8 kl 07:00 – fredagen den 11/8 kl 16:00.

Flöjtvägen 2 A-B.
Alla avlopp avstängda från måndagen den 14/8 kl 07:00 – fredagen den 18/8 kl 16:00.

Flöjtvägen 6 A-B.
Alla avlopp avstängda från måndagen den 21/8 kl 07:00– fredagen den 25/8 kl 16:00.

Flöjtvägen 6 A-B källaren
Från vecka 33  (veckan med start 14:e augusti) kommer byggarbeten att göras i källaren och framkomligheten kommer vara begränsad.

 • Hela källaren kommer att betraktas som byggarbetsplats. Stammar kommer att bilas fram och bytas till nytt gjutjärn. Ett provisoriskt avlopp kommer att hängas upp i taket och längs väggarna.
 • När arbetet med källaren är klart så kommer vi att relina alla lägenheter på 1a plan och detta arbete kommer att utföras mellan kl 07:00-16:00.
 • Ni som har en stam i ert förråd kommer att bli kontaktade om när ni ska tömma ert förråd.
 • Har ni dammkänsliga saker i ert förråd rekommenderas att ni tar bort dessa. Proline kommer att sätta ner plastrullar som ni kan täcka in ert förråd med.

Alla frågor som har med reliningsarbetet att göra så är det Benny Hallberg eller Anders Roos på Proline ni ska kontakta.

 • Projektledare: Benny Hallberg: 0761-033309
 • Arbetsledare: Anders Roos: 0768-339802