Category Archives: Uncategorized

Enkät om våtrum

Sustend har på styrelsens uppdrag sammanställt en enkät om våtrummen i våra lägenheter. Den delas ut i pappersform till alla lägenheter men det underlättar  om så många som möjligt fyller i enkäten digitalt. Enkäten ger viktig information i arbetet med att ta fram ett beslutsunderlag avseende föreningens vatten- och avloppsledningar. Om vi kan samla in informationen om våtrummen via enkäten undviker vi onödiga och kostsamma besök i lägenheterna. Det är därför viktigt att att du fyller i enkäten.
Länk till enkäten:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jleQnh-bXkC-AGSf1qw-KhSgcaJ2Va9Gs5ugniLCq4tUOURKWDhHQTZaQUZSNE5TREFWVUNIVzU1RS4u

Avstängning av vattnet – ny tid!

Styrelsen har nu fått en ny tidsplan för byte av servisledning. Den innebär att vattnet kommer stängas av vid två tillfällen:

Onsdag den 24 februari, kl. 7:30 – 9:30
Fredag den 26 februari, kl. 14.00 – 17.00

Under tiden arbetet pågår får föreningen vatten från en brandpost på Thulehemsvägen. Detta innebär att vi kommer ha lågt tryck i kranarna. Försök därför att spara på vattnet i den utsträckning det är möjligt.

 

Ny tid för vattenavstängning

På grund av att VA-Syd inte kopplade om vårt vatten i dag som utlovat blir arbetet med att byta vår servisledning förskjutet några dagar. Det är enbart VA-Syd som får koppla om vårt vatten så vi är helt beroende av dem.

Styrelsen räknar med att arbetet ska kunna återupptas under nästa vecka. Vi återkommer med mer information på både hemsidan och anslagstavlorna i trapphusen när en ny tidsplan för arbetet och vattenavstängningar är klar.

Gångvägen mellan hus 6 och hus 4 är tills vidare avstängd då vi förberett för den tillfälliga vattenledningen.

Avstängning av vattnet i BRF Fagotten

Mellan den 19:e och den 26:e februari pågår arbetet med att byta föreningens servisledning som förser området med vatten. Det innebär grävarbeten mellan Flöjtvägen 6 och Thulehemsvägen. Under tiden arbetet pågår kommer vi att få vatten från en brandpost. Det är bra om vi spar på vattnet under tiden för att undvika dåligt tryck i kranarna.

För att koppla om ledningarna kommer vattnet stängas av vid två tillfällen:

Fredag 19 februari, ca 14.00-16.00
Fredag 26 februari, ca 12.00-16.00

Ytterligare information kommer under veckan.

Resumé från styrelsemöte 4/2

Den senaste extra stämman beslöt att styrelsen ska lämna en kort resumé efter varje styrelsemöte. Efter att ha rådgjort med en jurist kommer styrelsen att lägga upp resuméerna på Mitt HSB under fliken “Brf-dokument”, där endast medlemmar har tillgång. Vi kommer att informera på hemsidan när så sker. Den första resumén har lagts upp idag. (Notera att tjänsten är tillfälligt avstängt för underhåll 17/2 – 22/2).

Information om hur man logga in på Mitt HSB finner du här: Inloggning MittHSB

Styrelsen planerar följande mötestider under våren: 25/2, 11/3, 8/4, 6/5, 27/5, 10/6.

Inbrottsskydd till balkongdörrar (uppdatering)

Som tidigare aviserat kan man beställa ett säkerhetspaket från byggföretaget Henda för att förbättra säkerheten på balkongerna. Henda har nu meddelat att det även finns möjlighet att beställa enskilda delar av paketet. Priset kommer i så fall att bestämmas efter alla beställningar har kommit in. Om man vill göra detta ska man skriva till sebastian.borglin@henda.se innan den 28/2 och berättar vilka delar av paketet man önskar få inmonterade. Ange namn, adress och telefonnummer.

Information om paketet finns längre ner på denna sida. Om man vill beställa hela paketet till det rabatterade priset ska man följa de instruktioner som anges där.

Vattenavstängning i Brf Fagotten

VA-Syd ska testa vattenavstängningen till vår förening. Det innebär att vi kommer vara utan vatten en kortare period.

Avstängningen kommer ske måndag den 25 januari ca 11.00 – ca 12.00.

Testet av avstängningsventilen är en förberedelse för det kommande bytet av vår servisledning för inkommande vatten. Mer information om byte av servisledning kommer när planeringsarbetet är klart.

Larmförsäljare i området

Försäljare från minst ett larmföretag har de senaste dagarna gått omkring i området och knackat på dörrar. De påstår att de gör det på styrelsens uppdrag, att vi har bjudit in dem till ett medlemsmöte, att de ska börja vakta parkeringsplatserna i februari, med mera. Detta stämmer inte, styrelsen har inte gett något uppdrag till något larmföretag överhuvudtaget.