Category Archives: Uncategorized

Driftstörning 9/10

På grund av att ett elfel skadat utrustning till vårt nätverk har vi ingen internetuppkoppling på Fagottgränden 17 och 19. Ny utrustning är beställd och vi räknar med att vi får tillbaka internet i de påverkade husen på måndag (12 oktober). Elfelet är åtgärdat.
Internet är nu tillbaka 13/10
Tagg-lås ur funktion och låsta portar på Fagottgränden 17-23
Ett elfel har skadat utrustning till låssystemet. Det betyder att tagg-låsen inte fungerar på Fagottgränden 17-23 samt miljöhuset vid den gården. Du behöver ha nyckel för att komma in i trapphuset. Era taggar går till alla miljöhus så det går bra att använda något av de andra miljöhusen för att slänga sopor. Vi vet just nu inte när problemet kan åtgärdas men troligen tidigast måndag 12 oktober. Elfelet är åtgärdat.
Uppdatering, Tagg-låssystemet förväntas fungera på gården samt miljöhuset vid gården senast på fredag 16/10.
OBS taggarna fungerar till alla miljöhus på vårt område så släng sopor i de andra tre miljöhusen. Lämna inte sopor utomhus då de lockar till sig råttor.

Påminnelse parkering

Samtliga parkeringsplatser på Fagottgränden kommer att vara avstängda under vecka 40 (28/9 – 2/10). När en parkering är avstängd kan man i första hand använda parkeringsplatserna på andra sidan området. Medlemmar som har möjlighet att parkera på annat ställe under dessa dagar uppmanas att göra det.

Det är mycket viktigt att parkeringarna är tomma för att arbetena ska kunna genomföras.

Parkering på gården/i vändzoner är inte tillåtet.

Vänliga hälsningar styrelsen

Genomförande av ventilationsrensning (OVK)

Styrelsen förstår oron kring Covid och har haft en diskussion med företaget som utför arbetet om hur vi tillsammans kan minimera risken för smittspridning. Arbetet kommer att genomföras med beaktande av Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket betyder att både de som utför arbetet och vi boende ser till att hålla avstånd och att endast personal som inte har några symptom på sjukdom genomför arbetet.

Folkhälsomyndigheten betonar vikten av att hålla avstånd för att minimera smittspridningen. Det finns goda möjligheter att hålla rejält avstånd t.ex. genom att vara i ett rum utan frånluftsventiler t.ex. ett sovrum eller gå ut på balkongen. Utöver detta kommer företagets personal att använda engångsmunskydd när de besöker boende från riskgrupperna som så önskar det. De har med sig munskydd så du behöver bara säga till dem när de kommer till dig att du vill att de använder munskydd.

De som utför arbetet kommer vara inne i lägenheterna en relativt kort stund och endast i rum med frånluftsventiler. Om allt är förberett (undanplockat vid ventilerna, öppna innerdörrar och tända lampor vid behov) kommer de som utför arbetet inte att behöva ta i något i onödan. Om du sätter fram handsprit och ber de som utför arbetet sprita händerna när de kommer till dig kommer de att göra det.

Åtgärder som kommer att påverka medlemmar i närtid

Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK)
Fastighetsägare måste genomföra OVK vart femte år, och för vår förening är det dags för
OVK i år. Kontrollen innebär att föreningen via vår entreprenör Climat80 kommer att behöva tillträde till alla lägenheter någon gång under perioden 7/9 – 18/9 för rensning av
ventilationskanaler. Information om mer exakta tider kommer att delas ut så snart vi får den.
Själva kontrollen kommer att ske någon vecka senare.
Frånluftsventilerna måste göras tillgängliga inför rensning och kontroll. Det betyder att
hindrande möbler eller andra föremål måste flyttas. Ventilerna finns i köket, badrummet samt eventuellt i förrådsutrymme inne i lägenheten (finns i fyrorna, treorna och vissa tvåor).

I samband med rensningen och kontrollen måste någon vara tillgängligt för att öppna dörren. Om man inte kan vara hemma själv bör man i första hand komma överens med någon granne som kan öppna dörren. Viss möjlighet att lämna nycklar till förvaltaren i förväg kommer att finnas för de som inte kan lösa frågan på annat sätt. Kostnader för extra besök på grund av att man inte har gjort tillträde till lägenheten möjlig kan komma att debiteras medlemmen.

Tvättstugorna kommer också att kontrolleras, och tillgång till dem kommer att begränsas
under vissa tider.

Renovering av parkeringsplatserna
Som vi tidigare berättat i bl.a. Fagottinfo kommer parkeringsplatserna att renoveras. Detta
kommer att ske med början i mitten av september.
Arbetet innebär att samtliga parkeringsplatser på Flöjtvägen kommer att vara avstängda under vecka 38 (14/9 – 18/9) samt att samtliga parkeringsplatser på Fagottgränden kommer att vara avstängda under vecka 40 (28/9 – 2/10). När en parkering är avstängd kan man i första hand använda parkeringsplatserna på andra sidan området. Medlemmar som har möjlighet att parkera på annat ställe under dessa dagar uppmanas att göra det. Det är mycket viktigt att parkeringarna är tomma för att arbetena ska kunna genomföras.

Vattenavbrott 08/17

Vi har haft en planerad avstängning av tappvatten i hus 9 under förmiddagen, men det visade sig att när man stängde av vattnet så försvann det även för hus Fagottgr 11 – 23. Detta var oplanerat och några lappar hade inte satts upp i dessa hus. Niclas har nu satt upp nya lappar, så de boende har fått information lite i efterhand. Vattnet ska återinkopplas vid lunchtiden om allt går som planerat.

Vi har ett mycket komplicerat avstängningssystem i området, och vi visste sedan tidigare att om man stänger av vattnet i hus 11 så stängs vattenet av även i hus 13-23. Vi visste också att det går att stänga av vattnet separat i trappuppgångarna 9A och 9B. Det som vi inte visste var att när man stänger av vattnet för hela hus 9 så blir det en avstängning i de andra husen.

Info kring arbeten som kommer på Fagotten

Läckande värmeledningar

Svanholms VVS kommer att laga två läckor i vårt värmesystem under slutet av augusti och början av september. Arbetena kommer att ske i krypgrunderna till Fagottgränden 7 och 9 respektive Fagottgränden 1 och 3. De kommer också att gräva mellan Fagottgränden 1 och 3 för att kunna dra nya ledningar för värme och vatten. När arbetena pågår kommer luckan till krypgrunden i trapphusen som berörs att vara öppen. Håll extra uppsikt över husdjur och barn i trapphusen i de aktuella husen när arbetena pågår.

 

Arbeten på Fagottgränden 7 och 9 genomförs 19-21 augusti

Arbetena på Fagottgränden 1 och 3 genomförs 8-11 september.

Kall- och varmvatten kommer att vara avstängt på Fagottgränden 1 och 3 torsdagen den 10 september ca 8.00-12.00

Har du frågor kontakta förvaltaren.

 —————————–————————————————————————–

Förbättrad elsäkerhet

 

För att förbättra elsäkerheten kommer vi att installerar jordfelsbrytare för tvättstugorna. Arbetet pågår i området under cirka två månader. Installationen sker i elskåpen i trapphusen och under arbetet kommer el i trapphus och tvättstugor att vara avstängd under en dag. Det kommer också att uppstå enstaka kortare avbrott i internetuppkopplingen. Information om när ditt trapphus påverkas kommer att sättas upp i trapphuset. Har du frågor kontakta förvaltaren.

Problem med värmesystemet

Vi har två läckor i vårt värmesystem. Fagottgränden 1 och Fagottgränden  9-23 har därför ingen värme för närvarande. Vi har beställt åtgärder men det är viss leveranstid på material. Vi arbetar för en så snabb lösning som möjligt.

Vi återkommer med mer information på hemsidan när vi har mer detaljer angående reparationerna.

Boende på Flöjtvägen och Fagottgränden 3-7 kan behöva lufta sina radiatorer om det förekommer oljud från radiatorerna. Oljud från radiatorer i trapphusen felanmäles till Bredablick. Boende på övriga adresser ska inte lufta radiatorerna.

OVK, bastu och Mailande

Tre snabba infopunkter.

Det preliminära startdatumet för OVK är vecka 35 (24 Augusti). det här kommer innebära att de kollar ventilationen i lägenheterna. Mer info kommer senare.

- Styrelsen kommer från och med nu enbart kunna kontaktas via den gemensamma styrelsemailen. Det är på grund av risken för att mail fastnar i enskilda mailkorgar och om någon ledamot eller ordförande är borta på grund av till exempel sjukdom.

- Bastun är nu också åter i funktion.

Vänliga hälsningar Styrelsen