Monthly Archives: December 2019

Kompletterande info Fagottinfo 4 – 2019

Möte om säkerheten 

Styrelsen kan nu fastslå det datum som förutskickades i senaste Fagott-Info: tisdagen den 14 januari kl. 18–20. Lokal: matsalen på Östratornskolan. Mer information anslås i trapphusen i början av året.

Debitering av el

Styrelsen har nu fått alla de uppgifter som behövs för att kunna fastställa priset på den el som ska debiteras lägenheterna under 2020. Det nya priset blir 1,26 kr/kWh inkl. moms och miljötillägg. Detta är en höjning med 22 öre jämfört med nuvarande pris. Det nya priset tillämpas först i samband med betalning av aprilmånadens avi.

Som styrelsen förklarade i senaste Fagott-Info beror denna höjning till största del på vårt nya avtal med Vattenfall. Avtalet är bra, men inte fullt lika bra som det vi hade under 2019 med Energi Sverige. Energiskatten har också höjts marginellt, men nätavgiften från Kraftringen kommer inte att höjas vid årsskiftet.

Kalkylen för vårt elpris är följande:

Vattenfall Elhandelsavtal

Elhandelspris: 43,10 öre/kWh

Elcertifikatkostnad: 0,80 öre/kWh

Miljöleverans: 1,35 öre/kWh

Moms: 11,31 öre/kWh

Summa elhandelsbolag: 56,56 öre/kWh

Kraftringen Nätavtal

Överföringsavgift: 19,80 öre/kWh

Energiskatt: 35,30 öre/kWh

Moms: 13,78 öre/kWh

Summa nätbolag: 68,88 öre/kWh

Totalpriset blir då 125,44 öre/kWh som vi har rundat upp till 126 öre/kWh

Elpriset vi betalar till Vattenfall, exklusive miljöel, är 54,87 öre/kWh inkl moms.

Den stora vinsten för den enskilda lägenhetsinnehavaren ligger dock på den starkt reducerade fasta avgiften man ska betala varje månad. Om man är privat kund hos Kraftringen betalar man en fast avgift på 195 kr/månad. När vi nu har gemensam el betalar lägenhetsinnehavaren endast 40 kr/månad i fast avgift till föreningen (för att täcka våra fasta kostnader och administrationen).

Vh Styrelsen