Monthly Archives: December 2021

Beslutad avgiftshöjning för 2022 i BRF Fagotten

Som många säkert redan noterat så delades idag (torsdag 9/12) avgiftsavierna för januari, februari och mars 2022 ut i brevlådorna. Och som många säkert också noterat så har styrelsen beslutat om en höjning av avgifterna för nästa år.

Planen var att informationen om avgiftshöjningen skulle vara med i Fagottnytt nu i december, vilket den också kommer att vara. Tyvärr så förekom avierna oss den här gången vilket vi ber om ursäkt för.

Vi ville förstås att samtliga medlemmar skulle få informationen innan avierna landade i brevlådorna. Vi kommer att skyndsamt dela ut information om höjningen för 2022 på papper i samtliga trappuppgångar så dom som inte kan läsa på hemsidan också får ta del av informationen från styrelsen.

Styrelsen har beslutat om en höjning av avgifterna med 5,0 % för 2022.

Vi bedömer att den beslutade höjningen ska täcka föreningens ökade kostnader angivna nedan även om det råder stor osäkerhet gällande exakt vilka nivåer kostnadsökningarna kommer landa på nästa år och nästa igen och så vidare.

Varför höjer vi avgifterna? Det beror på ett par olika saker.

De kommande åren ser vi tydligt att föreningen kommer få substantiellt ökade kostnader för el, värme och vatten. Men även en allmän kostnadsökning för drift och löpande underhåll. På det kommer vi även se ökade kostnader för det omfattande planerade underhåll som vi måste hantera kommande år. (Priser på t ex rördelar och rörkopplingar och annat material som vi behöver för våra kommande underhållsprojekt ökade med 20-30 % bara under sommaren som gick.)

Det andra stora skälet är att vi måste lösa finansieringen av våra kommande underhållsprojekt som i vårt fall i huvudsak innebär lån. Vi behöver skapa så goda chanser som möjligt att kunna låna de pengar vi behöver men även för att vi ska få låna till bra villkor. Det innebär bland annat att vi måste börja fondera kapital i föreningen.

Det tredje stora skälet till fortsatt höjning av avgifter är att vi måste göra allt vi kan för att minimera vår räntekänslighet. Räntenivåerna kommer att öka över tid samt att vår faktiska räntekostnad kommer att öka i takt med ytterligare lån. Av samma skäl kommer vi även fortsatt att hålla en så hög amorteringstakt som möjligt.

Realistiskt sett så kunde vi begränsa höjningen till den aktuella nivån enbart tack vare av den höjning som genomfördes för 2021. I annat fall hade vi behövt göra som många andra föreningar runt om i Sverige just nu tvingas till med höjningar på 15 -20 % som följd. Men det slipper vi som tur är.

Styrelsen tycker att det är ett tråkigt beslut att behöva fatta men det är tyvärr, som tydligt framgår i texten ovan, ett nödvändigt beslut.

 

Med vänlig hälsning,

Styrelsen genom Mats Hägerfors, Ordförande BRF Fagotten