Monthly Archives: May 2020

Självförvaltning av rabatter på Fagotten

I vår förening har man möjlighet att själv förvalta/odla de rabatter som är
utanför den egna lägenheten.
Väljer man att göra det innebär det att man tar på sig ansvaret att det ser välskött
ut under hela året.
För att ”Din Utemiljö” som sköter utemiljön ska veta när det är självförvaltning
måste området markeras med stenar med målade pilar som finns att hämta hos
vår förvaltare som har expedition på gaveln till hus 20.
Trots påminnelser är det på många ställen otydligt för ”Din Utemiljö” var det
råder självförvaltning. Det blir kostsamt för föreningen när det råder oklarheter
och ”Din Utemiljö” får sköta rabatter som ser ut att vara egenodlade men inte är
markerade.
Vi uppmanar er härmed att markera era rabatter alternativt meddela oss om ni
inte längre önskar självförvaltning. Rabatterna kommer då att på sikt planteras
om med något mer lättskött och mindre tidskrävande.
Vi vill också uppmana er att inte ockupera gräsmattor och allmänna rabatter med
saker som förhindrar skötsel och gräsklippning.

Styrelsen Fagotten

Tvättstugorna

Nätpåsar
Styrelsen vill informera om de nätpåsar som är kopplade till tvättmaskinernas avloppsrör.
Syftet med dem är att fånga upp det ludd som kommer ut med tvättvattnet och töms av
fastighetsskötaren när de är fulla. På det sättet slammar silen inte igen så snabbt som tidigare
och underlättar för oss som tvättar. Att rengöra den är de boendes ansvar, se Tvättstugans
ordningsregler.

Upprustning av Lekplatsen

Upprustning av lekplatsen

Under de kommande veckorna kommer det att under dagtid att
finnas hantverkare på plats och delar av lekplatsen kommer att vara
avstängd. Det kommer också att köra hjullastare inne i området
under delar av arbetet.
Ha detta i åtanke när barnen går ut för att leka och lämna inga saker
vid eller på lekplatsen.

Tidplan (kan förändras på grund av nederbörd, för aktuell tidsplan se
www.fagotten.org).
Planerade arbeten:
Vecka 21 (18 – 24 maj) – Bollplanket byggs om.
Vecka 22 (25 maj – 31 maj) – Måleriarbete av lekutrustning.
Vecka 23 (1 – 7 juni)- Måleriarbete av lekutrustning.
Vecka 24 (8 – 14 juni) – Påfyllning av sand. Hjullastare kör i området
Vecka 25 (15 – 21 juni) – Arbete med sanden och målning av linjer på
asfalten till basketplanen.

RENOVERING AV LEKPLATS OCH BOLLPLAN

Det är dags att ge våra sport- och lekutrymmen en ansiktslyftning. På bollplanen ska vi ersätta basket- och bandymål och måla basketplanslinjer i marken. Ett nytt plank får vi också. På lekplatsen ska vi putsa och måla trä, fylla på sand och på två ställen gräva ut fallytor.

Fr.o.m. den 15 maj kan området därför helt eller delvis vara avspärrat p.g.a. pågående arbete. Vi hoppas på er förståelse och att ni låter era barn vänta med leken tills avspärrningen hävts. Då kan leken ta vid igen med full fart.

Mvh, styrelsen

Valberedningen

Ett meddelande från valberedningen
Inför årsmötet arbetar valberedningen med att ta fram ett förslag till val av nya styrelseledamöter. Vill du vara med och utveckla vår bostadsrättsförening? Har du idéer om hur vår gemensamma tillvaro här på Fagotten kan förbättras? Då kanske du är intresserad av att kandidera till styrelsen. Eller har du tips på någon som vore en lämplig kandidat? Kontakta valberedningens ordförande Rolf Persson, rolf.persson@fagotten.org eller 0730-517995.
Vänliga hälsningar Valberedningen