info

Självförvaltning av rabatter på Fagotten

I vår förening har man möjlighet att själv förvalta/odla de rabatter som är
utanför den egna lägenheten.
Väljer man att göra det innebär det att man tar på sig ansvaret att det ser välskött
ut under hela året.
För att ”Din Utemiljö” som sköter utemiljön ska veta när det är självförvaltning
måste området markeras med stenar med målade pilar som finns att hämta hos
vår förvaltare som har expedition på gaveln till hus 20.
Trots påminnelser är det på många ställen otydligt för ”Din Utemiljö” var det
råder självförvaltning. Det blir kostsamt för föreningen när det råder oklarheter
och ”Din Utemiljö” får sköta rabatter som ser ut att vara egenodlade men inte är
markerade.
Vi uppmanar er härmed att markera era rabatter alternativt meddela oss om ni
inte längre önskar självförvaltning. Rabatterna kommer då att på sikt planteras
om med något mer lättskött och mindre tidskrävande.
Vi vill också uppmana er att inte ockupera gräsmattor och allmänna rabatter med
saker som förhindrar skötsel och gräsklippning.

Styrelsen Fagotten

Leave a Reply