info

Tvättstugorna

Nätpåsar
Styrelsen vill informera om de nätpåsar som är kopplade till tvättmaskinernas avloppsrör.
Syftet med dem är att fånga upp det ludd som kommer ut med tvättvattnet och töms av
fastighetsskötaren när de är fulla. På det sättet slammar silen inte igen så snabbt som tidigare
och underlättar för oss som tvättar. Att rengöra den är de boendes ansvar, se Tvättstugans
ordningsregler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>