Monthly Archives: April 2023

Info från Medlemsmöte 29:e Mars 2023 – Vatten & Avloppsprojektet

Vid medlemsmötet 29 mars 2023 hade vi representanter från företaget Proline som skall genomföra reliningen (infodringen av våra avloppsrör) och Sustend, som är vår konsult i detta projekt.

  • Projektet skall pågå från juni 2023 till april 2024 och det beräknas ta fem veckor att genomföra reliningen på en gård;
  • För varje lägenhet gäller det att man inte kommer kunna använda något avlopp under 4-5 dagar. (Det kommer ordnas ersättnings-Toaletter och Dusch – mer info kommer om detta)
  • Alla måste tillåta att Proline kommer in i lägenheterna, antingen genom att ge dem nyckel eller genom att vara hemma.
  • Observera att det inte kommer att vara möjligt att ha någon synpunkt på när just din lägenhet reline:as och det är mycket viktigt att Proline får tillgång till din lägenhet då.
  • För er som bor på undervåningen (utom i hus 6 och 20), så behöver Proline tillgång till er lägenhet för att kunna blockera alla avlopp (om någon släpper ut vatten medan de arbetar med just det avloppet, så förstörs allt och det blir extrakostnader för föreningen).
  • På ovanvåningarna måste man dessutom lyfta av toalettstolen för att komma åt (de sätter tillbaka den när de är färdiga).
  • Undervåningarna på hus 6 och 20 har källare och är lite speciella (återkommer till det).
  • Vissa förråd kommer även behövas tömmas under reliningen.

Det kommer nu att upprättas en detaljplanering för hur projektet skall gå till. Så fort som den är klar, så kommer vi att kommunicera den. Proline kommer också att informera med lappar i brevlådorna mm under projektets gång, så det skall inte kunna vara någon osäkerhet om när saker skall ske.

För er som har särskilda behov, t ex av hemtjänst och hemsjukvård, kommer vi att informera så tidigt som det är möjligt och även ha kontakt med kommunen.

Vänta gärna med frågor tills den första planeringen är gjord. Vi kommer att informera er så snart som vi vet mer!

Styrelsen

Valberedningen informerar inför Årsmötet 2023

Engagera dig i styrelsen och var med och påverka allt som händer i Brf.Fagotten. Anmäl ditt intresse senast 15:e April till valberedningen@fagotten.org!

Styrelsen i Brf Fagotten är välfungerande och arbetar med olika projekt för att utveckla och förbättra vårt gemensamma kapital (vår gemensamma mark och våra gemensamma byggnader) med hjälp av vår Förvaltare, HSB, samt ett antal andra leverantörer som utför det tekniska, ekonomiska och gröna arbetet åt oss.

Styrelsen består av boende på området som vill bidra med sin kompetens och kunnande. Man behöver inte vara expert eller ha specialkompetens. Det räcker med ett intresse för att engagera sig i de ämnen som en bostadsrättsförening behöver hantera, samt intresse av att lära sig hur man arbetar i en styrelse för en bostadsrättsförening.

Vid årsmötet är det dags att välja ny styrelse och valberedningen söker nya, intresserade medlemmar i föreningen.

Viss förnyelse är alltid av godo och det behövs alltid nya krafter, som kan bidra med sin unika kunskap och tid,  då enskilda medlemmar av olika personliga skäl, eller andra skäl måste avstå från fortsatt arbete i styrelsen.

Anmäl ditt intresse till valberedningen senast den 15 April till valberedningen@fagotten.org  så talar gärna en av oss mer med dig om vad styrelsearbetet innebär och stöd/utbildning man kan få för att ta sig an arbetet i en styrelse. Du kan också ringa Birgitta Edling, 0708364682, för att höra mer om uppdraget.

Vänliga hälsningar,

Valberedningen Brf Fagotten