Driftgruppen

Vår vision :

Nätverket är till för oss abonnenter tillsammans och vi ska ha allt det som vi vill ha och som inte äventyrar säkerheten eller användningen av det.

Datornätverket inom Brf Fagotten drivs och administreras av Driftgruppen. Gruppen ansvar omfattar

  • tekniskt ansvar för föreningens datornätverk;
  • administrering av tillägg och upphörande av abonnemang på nätverket;
  • drift av föreningens server och brandvägg; samt
  • monitorering av säkerheten in till samt inom föreningens nätverk.

Driftgruppens expedition första helgfria måndagen i varje månad, kl 19:00 – 20:00, i föreningslokalen/vicevärdens expedition i källaren av Flöjtvägen 20. Nedgången är på västra gaveln. Dit är du välkommen att vända dig med frågor som rör användningen av nätverket, anmäla nya användare eller datorer. Det är till expeditionen du vänder dig för att hämta ut nödvändig användarinformation när du öppnar ett nytt abonnemang. Välkommen dit!

Driftgruppen arbetar helt ideellt och har därför ingen möjlighet att hjälpa dig som abonnent med din dator eller andra frågor som gäller användningen av nätverket. Driftgruppens ansvar sträcker sig till att säkerställa trafiken från föreningens server som är ansluten till Internet, och in till abonnentens nätverksuttag. Från lägenhetens nätverksuttag är det helt abonnentens eget ansvar.