Monthly Archives: April 2021

Ordinarie föreningsstämma den 15:e juni

Som tidigare aviserat kommer föreningsstämman att äga rum den 15/6. På grund av den pågående smittspridningen har styrelsen beslutat att stämman ska hållas med endast poströstning. Pandemilagen tillåter inte samlingar med fler än åtta personer och de tilltänkta HSB-lokalerna går på grund av gällande restriktioner inte att hyra.

På samma sätt som med januaris extra stämma kommer ett digitalt medlemsmöte att ordnas en vecka innan stämman, dvs på den 8/6. Kallelsen och handlingarna kommer att delas ut i god tid innan mötet.

Ny förvaltare, försening av inbrottsskydd.

Föreningen har fått en ny förvaltare som kommer jobba tillsammans med nuvarande förvaltare Niclas Lam. Den nya förvaltaren heter Tommie Christensson och kommer att bemanna expeditionen på måndagar (kl 8:00 – 8:30). Niclas kommer framöver bemanna expeditionen på onsdagar (kl 15:30 – 16:00).

Vidare har Henda har informerat styrelsen att de har fått leverensproblem med en del komponenter till det inbrottskydd som en del medlemmar har beställt genom dem. De kommer att ta kontakt med berörda medlemmarna så snart problemen är lösta.

Vattenavstängning och containerhelg

På grund av reparationsarbete kommer vattnet att stängas av i samtliga hus fredag den 23/4 mellan kl 8:00 till kl 11:00. Vattnet kan komma tillbaka något tidigare om allt går som planerat. Försök i den utsträckning som är möjlig att hålla kranar stängda under tiden.

-

Till helgen kommer containers finnas tillgängliga på två av våra rondeller, närmare bestämt de vid miljöhus #1 och miljöhus #4. De kommer att stå där från eftermiddagen på fredagen den 23/4 till förmiddagen på måndagen den 26/4.

Dessa containers kan användas av föreningens medlemmar för att kasta skrymmande objekt som annars är svåra att bli av med, till exempel trasiga möbler. Elektronik och miljöfarligt avfall (t.ex. kemikalier och färg) får inte kastas i containrarna. Dessa måste medlemmar istället transportera till en återvinningsstation, exempelvis den på Gastelyckan.

Förbättring av utemiljön

Igår påbörjade vår entreprenör Din Utemiljö arbete med nyplantering, gräsåterställning m.m. För detta kommer de lägga upp 2 jordhögar, en i varje rondell i områdets
södra sida.

På tisdag 20/4 kommer de att ta in 2 mindre maskiner till att gräva om de
planteringsytor som berörs och när alla ytorna har förberetts så kommer de att plantera växter för att sedan avsluta med täckbark.

Grävningsarbeten kommer inte att utföras före klockan 8 på morgonen för att inte störa de
boende.

Spolning och undersökning av ledningar

Under perioden 7-21 april kommer Högtrycksservice Öresund att spola och filma ledningar i våra hus och vårt område. En del av arbetet sker från våra vindar medan andra arbeten sker ute i området. Detta är en del i undersökningarna av statusen på våra rörledningar vilket kommer ge oss mer kunskap om ledningarnas skick och därmed ett bättre beslutsunderlag inför framtida beslut.