Förbättring av utemiljön

Igår påbörjade vår entreprenör Din Utemiljö arbete med nyplantering, gräsåterställning m.m. För detta kommer de lägga upp 2 jordhögar, en i varje rondell i områdets
södra sida.

På tisdag 20/4 kommer de att ta in 2 mindre maskiner till att gräva om de
planteringsytor som berörs och när alla ytorna har förberetts så kommer de att plantera växter för att sedan avsluta med täckbark.

Grävningsarbeten kommer inte att utföras före klockan 8 på morgonen för att inte störa de
boende.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>