Vattenavstängning och containerhelg

På grund av reparationsarbete kommer vattnet att stängas av i samtliga hus fredag den 23/4 mellan kl 8:00 till kl 11:00. Vattnet kan komma tillbaka något tidigare om allt går som planerat. Försök i den utsträckning som är möjlig att hålla kranar stängda under tiden.

-

Till helgen kommer containers finnas tillgängliga på två av våra rondeller, närmare bestämt de vid miljöhus #1 och miljöhus #4. De kommer att stå där från eftermiddagen på fredagen den 23/4 till förmiddagen på måndagen den 26/4.

Dessa containers kan användas av föreningens medlemmar för att kasta skrymmande objekt som annars är svåra att bli av med, till exempel trasiga möbler. Elektronik och miljöfarligt avfall (t.ex. kemikalier och färg) får inte kastas i containrarna. Dessa måste medlemmar istället transportera till en återvinningsstation, exempelvis den på Gastelyckan.

Leave a Reply