Ny förvaltare, försening av inbrottsskydd.

Föreningen har fått en ny förvaltare som kommer jobba tillsammans med nuvarande förvaltare Niclas Lam. Den nya förvaltaren heter Tommie Christensson och kommer att bemanna expeditionen på måndagar (kl 8:00 – 8:30). Niclas kommer framöver bemanna expeditionen på onsdagar (kl 15:30 – 16:00).

Vidare har Henda har informerat styrelsen att de har fått leverensproblem med en del komponenter till det inbrottskydd som en del medlemmar har beställt genom dem. De kommer att ta kontakt med berörda medlemmarna så snart problemen är lösta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>