screen-shot-2023-05-23-at-07-07-57

Vatten & Avloppsprojekt (Relining)- samlad information och FAQ

Här samlar vi notiser ang pågående Vatten & Avloppsprojekt (Metod: Relining).

  • Entreprenör: ProlineSyd AB
  • Projektledare: Benny Hallberg
  • Arbetsledare: Anders Roos
  • Produktionschef: Einar Jönsson

—-

Notiser vecka 13 – 2023:

Notiser vecka 21 – 2023

—-

FAQ – Frequently Asked Questions – (Vanliga frågor)

Vem kontaktar jag gällande frågor ang arbetet i min trappuppgång? 

  • Alla frågor som rör reliningen ska ställas till Proline projektledare Benny Hallberg på Tel: 0761-03 33 09  eller mail: benny.hallberg@proline-group.se

Kommer jag ha tillgång till min lägenhet under tiden min trappuppgång är påverkad? 

  • Ja du har tillgång till din lägenhet. Det är bara avloppet som stängs av under perioder när din trappuppgång är påverkad av reliningprojektet.

Kommer jag ha tillgång till avlopp under tiden min trappuppgång är påverkad? 

  • Nej. Under en period på 4-5 dagar per trappuppgång kommer avloppet behöva stängas av i din lägenhet. Då avloppet är avstängt kommer det att finnas röda avstängningslappar utlagda och så länge dessa finns får man inte tömma något vatten i avloppen.

Vad händer om något töms i avloppen när de är avstängda?  

  • Stora skador orsakas på arbetet som utförs. Kommer medföra stora extra kostnader för föreningen (dvs betalas av alla andra medlemmar) , och även lägenhetsinnehavare kan komma att bli ersättningsskyldig om man har varit oaktsam och inte följt anvisningar. Tillsammans behöver vi se till och hjälpa varandra att anvisningar följs.

Hur får jag tillgång till WC&Dusch avlopp under tiden min trappuppgång är påverkad? 

  • Under avstängningen hänvisas boende till Dusch-och-WC vagn som kommer att vara uppställd i närheten av er gård. Vid speciella behov kan även portabel toalett placeras i lägenheten. Kontakta projektledare vill speciella behov.

Hur tidigt får jag reda på när min trappuppgång är påverkad? 

  • Grov Tidsplan för varje gård är angiven på infoblad. Varje trappuppgång får information minst 5 dagar innan. Anledning till varför entreprenör inte kan ha bättre framförhållning är pga att där alltid kan uppstå förseningar som gör att arbete behöver skjutas på eller flyttas om pga ny information. Styrelsen har lyft fram vikten av att ha så bra framförhållning samt tydlig tidsplan som möjligt för boende och kommer göra så under hela projektets gång.