Vatten & Avloppsprojekt (Relining)- samlad information och FAQ

Här samlar vi notiser ang pågående Vatten & Avloppsprojekt (Metod: Relining).

 • Entreprenör: ProlineSyd AB
 • Projektledare: Benny Hallberg
 • Arbetsledare: Anders Roos
 • Produktionschef: Einar Jönsson

—-

Notiser vecka 13 – 2023:

Notiser vecka 21 – 2023

Notiser vecka 22

Notiser vecka 27

—-

FAQ – Frequently Asked Questions – (Vanliga frågor)

 

1. När kommer Proline till mig?

 • Proline kommer att påbörja utplacering av arbetsbodar under vecka 25. Arbetena i lägenheterna börjar dock först vecka 26. Proline kan inte säga en exakt tid när Proline kommer till era respektive lägenheter, men nedan följer en preliminär tidplan. Proline kommer inte att arbeta under veckorna 28 – 31.Preliminary Tidplan Proline

2. Vem kontaktar jag gällande frågor ang arbetet i min trappuppgång? 

 • Alla frågor som rör reliningen ska ställas till Proline projektledare Benny Hallberg på Tel: 0761-03 33 09  eller mail: benny.hallberg@proline-group.se

3. Kommer jag ha tillgång till min lägenhet under tiden min trappuppgång är påverkad? 

 • Ja du har tillgång till din lägenhet. Det är bara avloppet som stängs av under perioder när din trappuppgång är påverkad av reliningprojektet.

4. Kommer jag ha tillgång till  avlopp under tiden min trappuppgång är påverkad? 

 • Nej. Under en period på 4-5 dagar per trappuppgång kommer avloppet behöva stängas av i din lägenhet. Då avloppet är avstängt kommer det att finnas röda avstängningslappar utlagda och så länge dessa finns får man inte tömma något vatten i avloppen.

5. Vad händer om något töms i avloppen när de är avstängda?  

 • Stora skador orsakas på arbetet som utförs. Kommer medföra stora extra kostnader för föreningen (dvs betalas av alla andra medlemmar) , och även lägenhetsinnehavare kan komma att bli ersättningsskyldig om man har varit oaktsam och inte följt anvisningar. Tillsammans behöver vi se till och hjälpa varandra att anvisningar följs.

6. Hur får jag tillgång till WC&Dusch avlopp under tiden min trappuppgång är påverkad? (FÖRTYDLIGANDE TEXT 2023-07-03)

 • Under den veckan som reliningen sker i din lägenhet är det absolut förbjudet att använda avlopp och toalett. För varje gård kommer det därför att finnas en toalett- och duschvagn som står i anslutning till cirkulationsplatsen vid parkeringen. Det är också möjligt att använda toalett/dusch i bastulokalen under Flöjtvägen 6B. Som tidigare meddelats är det även möjligt att hyra en kemtoa av Proline under den veckan som reliningen sker. Kostnaden för hyra av kemtoa är 300 kr/dygn.

7. Hur tidigt får jag reda på när min trappuppgång är påverkad? 

 • Grov Tidsplan för varje gård är angiven på infoblad. Varje trappuppgång får information minst 5 dagar innan. Anledning till varför entreprenör inte kan ha bättre framförhållning är pga att där alltid kan uppstå förseningar som gör att arbete behöver skjutas på eller flyttas om pga ny information. Styrelsen har lyft fram vikten av att ha så bra framförhållning samt tydlig tidsplan som möjligt för boende och kommer göra så under hela projektets gång.

8. Vi som bor på gård 17-23 och har fått en preliminär tidsplan för relining-arbetet satt till vecka 49/2023 – vecka 03/2024, skulle uppskatta att få att veta, om det är någon vecka/dagar under denna period, som Proline INTE avser att arbeta (utöver självklara dagar som julafton osv.).

 • Som det ser ut nu så arbetar Proline fram till 21/12 2023 och återupptar arbete 2/1 2024. Starten 2024 kan komma att ändras.

 9. Fastgjutna toaletter 

 • Vid reliningen kommer er toalett behövas tas bort. Efter start av projektet har där upptäckts att vissa toaletter är fastgjutna och vissa är limmade på ett sätt att det eventuellt kan det vara svårt att ta loss dessa. Detta verkar endast gälla originalbadrum. Om er toalett skulle bli skadade/gå sönder vid borttagningen kommer Proline (reliningföretaget) installera en ny toalettstol (två standardmodeller erbjuds). Föreningen står för denna kostnad.