screen-shot-2023-05-23-at-07-07-57

Infoblad har delats ut – förtydligande gällande kontaktperson vid uppstart

Informationsblad har nu delats ut i alla brevlådor. Se här för digital kopia: InfoBlad ProlineSyd AB 

Förtydligande – alla frågor gällande planering och nyckelinlämning ska ställas till projektledare Benny Hallberg. (kontaktinfo finns på informationsbladet)

Vi har skapat en extra flik här på hemsidan med notiser gällande projektet för att samla notiser under projektets gång – du hittar den här “Vatten & Avloppsprojekt (Relining)- samlad information” 

Informationletter has now been handed out to all mail boxes. See here for digitial copy: InfoBlad ProlineSyd AB .

Clarification – all initial questions around planning and handing in keys are to directed to project leader Benny Hallberg.  (contact info on informationletter),

We have created a separate page here on the website where we gather information about the project – you can find it here “Vatten & Avloppsprojekt (Relining)- samlad information” 

—–

Vänliga hälsningar Styrelsen