sparael

Uppdatering Elpriset kvartal 1 – 2023

Nästa debitering av el på våra månadsavgifter för Juli, Augusti, September innehåller el-kostnader för Februari, Mars, April.

Förbrukning under dessa månaderna fördelas med lika kostnad på all 3 månaderna med hjälp av ett snittpris över alla 3 månader.

För er som konsumerar el via laddstolpen tillkommer extra kostnader enligt avtal.

Nedan kommer vårt HSB-förhandlade elpris kostnader i Öre/KWh per månad. Snittpriset över Februari, Mars, April är det som kommer debiteras på Månadsavi.

 

Kostnadslag  Februari  Mars  April
Total El-pris  183  171.80  123,78
Överföringsavgift Kraftringen  20  20  20
Skatt         2023  39,2  39,2  39,2
 
Totalt El+Överföring (exlusive moms)  242,2  231  182,98
Moms  60,55  57,75  45,75
Totalt El+Överföring (inklusive moms) 302,75   288,75  228,73

Vi kommer att söka elstöd för föreningen i slutet av Maj och om vi får någon del av det kommer föreningen att få detta utbetalat under september månad. Detta under förutsättning att riksdagen beslutar om el stöd för föreningar och företag. Styrelsen återkommer så fort vi vet mer om detta.

Hälsningar

Styrelsen