FAQ och separat projektsida nu uppe!

För att förenkla och tydligöra återkommande frågor ang Vatten & Avloppsprojektet har vi skapat en separat projektsida för detta där vi samlar information samt återkommande frågor för info till alla medlemmar (FAQ) löpande.

Vatten & Avloppsprojektet – FAQ

Har ni ytterligare Frågor och Svar (till FAQ) som kan vara lämpliga att lägga upp EFTER ni varit i kontakt med projekledaren så kontakta styrelsen, så lägger vi upp till hjälp för alla medlemmar.

Vh Styrelsen