Monthly Archives: September 2023

Preliminary Tidplan Proline

Uppdatering Reliningprojektet/Update reliningproject

Nu är reliningen av första gården (Flöjtvägen 2-8) klar. Det har fungerat bra och vi i styrelsen är nöjda. Tidplanen håller och 11 september (vecka 37) är det start på nästa gård (Flöjtvägen 10-16).

Tänk på att:

– lämna in nycklar i tid

– håll dig informerad via lappar i trapphuset.

– inte använda avlopp under tiden din lägenhet är påverkad

—–

The ongoing relining project is moving along according to timeschedule. The first house  (Flöjtvägen 2-8) is completed. The next house up  is (Flöjtvägen 10-16) beginning 11th September.(week 37)

Remember:

– turn in keys in time

– keep yourself informed (If you need information in english it is important to contact the project manager (ProlineSyd) or tenant association manager (Förvaltare). )

– do not flush anything into the pipes during the period that your apartement is impacted.