Ansökningar och Blanketter

Här kan du söka på alla blanketter och ansökningar.

Badrumsrenovering – NYA INSTRUKTIONER 2022

Andrahandsuthyrning får ske först efter tillstånd från styrelsen. Tillstånd beviljas för maximalt ett år i taget. Ansökan måste lämnas skriftligen till förvaltaren. Därefter behandlas ärendet på kommande styrelsemöte. Ansökningsblankett finns på hemsidan och kan lämnas i föreningens postlåda på Flöjtvägen 20 eller skickas till förvaltaren med e-post.

Utbyggnad Balkong: Balkong har alla lägenheter. På bottenvåningen kan man bygga ut den till en altan enligt föreningens generella bygglov.

 • Bygglovet innebär att balkongutbyggnaden får skjuta ut maximalt 1200 mm från den ursprungliga väggen. Front- och sidostaket får högst vara 1100 mm från det ursprungliga cementgolvet, inklusive överliggare. Träpanelen ska vara stående. En liten trappa får leda ner till gräsmattan eller rabatt, men inte utgöra något hinder för gräsklippning.
 • Bostadsrättsinnehavaren har själv ansvar för underhållet av balkongutbyggnad.
 • Balkongutbyggnad och renovering av balkong måste i likhet med alla större förändringar anmälas till förvaltaren innan arbetet påbörjas. Efter anmälan erhåller man bygglovsritningar. Efter avslutat arbete meddela förvaltaren som gör en besiktning för att kontrollera att utbyggnaden följer bygglovet.
 • Om bygglovet inte följs är det bostadsrättsinnehavarens ansvar att anpassa utbyggnaden till bygglovet.
 • Om din balkong i nuläget inte följer bygglovet är du vid en försäljning skyldig att informera köparen av lägenheten om detta (även om balkongen inte ändrats på många år).
 • Om du gör påtagliga renoveringsarbeten (t.ex. byte av trävirket i golv och/eller räcke) måste du anpassa balkongens utformning och mått, så att de stämmer överens med bygglovet.
 • Notera att en eventuell utbyggnad används med nyttjanderätt och den är således inte en del av lägenheten. Bostadsrättsinnehavare ansvarar för all skötsel och allt underhållsarbete av utbyggnaden.
 • Föreningen återställer inte utbyggnader om de behöver rivas på grund av underhållsarbeten. Se även rutin för balkongutbyggnad som finns på hemsidan eller kan fås från förvaltaren.
 • Framför balkongen får bostadsrättsinnehavaren ha en rabatt på maximalt 50 cm om denne själv ansvarar för skötseln. balkongutbyggnad-ansokan

Fönster: Som boende ansvarar du för underhåll och målning av träkarmar inne och mellan fönster.

 • Medför brist på underhåll att fönster måste åtgärdas/bytas blir du som boende betalningsansvarig för reparationer.
 • Tänk på att även smörja gångjärnen om du märker att fönstren är svåra att öppna. På kortsidan av husen är det tillåtet att installera fönster.
 • Installation får endast göras efter att styrelsen lämnat tillstånd efter skriftlig ansökan. Kontakta förvaltaren för information om regler och villkor eller läs här: Rutiner för bygglovspliktiga åtgärder

Inre fond: Avsättning till inre fond för varje lägenhet har upphört.

 • Däremot kan eventuella pengar som inte tidigare utnyttjats användas till reparation och upprustning av lägenheten. Du kan se om det finns pengar i din inre fond på HSB-Portalen som du loggar in på via HSB-Skånes webbsida (https://www.hsb.se/skane/).
 • För att få ut pengar från inre fonden krävs att du lämnar in kvitton på godkända, utförda arbeten (ej fakturor). Kontakta förvaltaren, så får du en blankett att fylla i för uttag. Det tar omkring två veckor innan pengarna har förts över till ditt konto.

Markiser får sättas upp ovanför fönster och balkonger.

 • Markiserna måste fästas i fönsterkarmen, utan att göra åverkan på fasaden, eller i betongen i taket till balkongen.
 • Markiser ska vara enfärgade i en nyans så nära tegelrött som möjligt.

Ombyggnader av lägenheter måste anmälas skriftligen till förvaltaren och godkännas av förvaltaren (mindre ingrepp) eller av styrelsen (större ingrepp).

 • Vid en större ombyggnad, skicka detaljerade förslag till förvaltaren i god tid innan du tänker göra något (styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden). Tala med förvaltaren om det är något du undrar över.
 • Exempel på mindre ingrepp är håltagning i eller flyttning/borttagning av en icke bärande gipsvägg.
 • Vill du däremot ta upp ett hål i en bärande betongvägg är det ett stort ingrepp som skulle kunna äventyra fastighetens stabilitet. Vid sådan åtgärd ska intyg om arbetets hållfasthetsinverkan på fastigheten från behörig byggnadsingenjör eller motsvarande lämnas in.
 • Be om intyg innan du anlitar hantverkare. Ansökan renovering i lägenhet.
 • Om du planerar att bygga till, bygga om, eller glasa in din balkong, se även Rutiner för bygglovspliktiga åtgarder

Väggar i lägenheterna är av två typer.

 • Från yttervägg till yttervägg löper de bärande betongväggarna
 • Längs med huskroppen finns utfackningsväggar med gipsskivor.
 • Ska man sätta upp tyngre saker får man ha olika tillvägagångssätt för dessa båda väggtyper.
 • I betongväggarna borrar man hål med en borrhammare (kan lånas av föreningen) eller slagborrmaskin, sätter i en plastplugg och skruvar i den.
 • I gipsväggarna borrar man först ett hål med en vanlig borr och fäster sedan någon typ av gipsankare i detta hål (man kan också skruva direkt i träreglarna om man hittar dem). För lättare saker kan man också köpa fästanordningar som man direkt spikar eller skruvar i väggen.
 • Ansökan för lån av slagborr

Leave a Reply