Monthly Archives: August 2022

infoupdate

Uppstart hösten 2022 – Styrelsen informerar

Styrelsen hoppas alla medlemmar haft en fin sommar. Styrelsen har nu haft sitt första möte igen efter sommaren. Här kommer några informationspunkter av mer betydande karaktär.

 • Beslut Vatten och Rör-projekt: Styrelsen har beslutat att dela upp åtgärder gällande Vatten-och-Rör i 3 delar.
 • Elpriser för 2023: Styrelsen har valt att delta i HSB upphandling av elavtal även nästa år. Vi vet ej ännu nivåerna. Men på grund av rådande situation kommer vi ej längre kunna erbjudas ett årligt fastpris. Vi tror dock ändå att HSB har en bättre förhandlingsposition än vi som enskild förening. En ny prismodell kommer appliceras som mer följer spotpriset på marknaden på månadsbasis. Styrelsen återkommer med mer information när vi vet mer. Under tiden läs mer här: https://www.hsb.se/nyheter-och-tips/nyheter/2022/gemensam-elupphandling—skicka-in-din-fullmakt/
 • Budget arbete och Avgiftsförändringar. Styrelsen börjar med sitt budgetarbete för 2023. Vi kan ännu ej bedöma om där är behov av avgiftshöjning, men externa faktrorer talar för att priser i omvärlden för energi och material och arbete kommer stiga även kommande år. Styrelsen behöver noga överväga och ta ett ansvarsfullt beslut så vi säkrar en stabil ekonomi för föreningen. Vi återkommer så fort vi fått en uppdaterad underhållsplan samt en bedömning av kostnadsbilden för 2023.
 • Omläggning av föreningslån: Vi har lagt om ca 4 MSEK i befintligt lån. Lagts om på 5 år. 3.48% ränta. Amorterar 2 %. Vi har en låneportfölj med olika bindningstider som innebär att fler lån kommer behöva läggas om närmaste 2 åren. Med rådande ränteläge behöver vi räkna med att vi kommer ha en högre räntenivå vid omläggning, och därmed ta höjd för detta i kommande budgetarbete.
 • Träden på området: Trädgårdsgrupp ser över träden tillsammans med Din Utemiljö.
 • Tvättmaskinerna: Styrelsen kommer möta leverantör i September för uppföljning.
 • Återvinning: Vi tar bort 1 kärl för tidningar i sophusen pga låg användning. Sparar även pengar för föreningen.
 • Renovering Tvättestugefönster: Målning och tvättning av tvättstugefönster klar.
 • Uppföljning av OVK: Är pågående enlig plan. Boende som meddelats åtgärd har fått information.
 • Medlemsmöte planerad till Vecka 41 -  13:e October 19.00-20.30
 • Felanmälan ska alltid ske till Bredablick så alla fel kan spåras och tas om hand på rätt sätt av Förvaltare och Vaktmästare. Förvaltare kan även informera om allt gällande uthyrning av föreningslokal till hyra av slagborr, regler för balkongutbyggnad och byte av namn på dörr.
 • Ekonomi för boende/medlemmar: Kontakta alltid HSB ekonomi gällande allt som har med utdrag ur lägenhetsregister eller fråga om innehåll på medlemsavgift-avi.
infoupdate

Vatten och Avloppsprojekt – uppdatering Augusti 2022

Efter noggranna undersökningar av statusen på föreningens olika rörsystem, har styrelsen fattat följande beslut om åtgärder att genomföra i vår bostadsrättsförening.

 • A. Beslut att renovera Spillvattens-/Avloppsrör i föreningen.  Huvudmetod: Relining. Preliminär tidsplan: Start under våren 2023. Se mer nedan i denna post.
 • B. Tappvatten.  Beslut att inte vidta några åtgärder i tappvattenledningar till lägenheter eftersom dom har visat sig vara i gott skick. Åtgärder planeras endast i krypgrund. Uppskattad Tidsplan: efter Del 1 är genomfört preliminärt 2024-2025. Se mer information i tidigare post från medlemsmöte våren 2022 här: Info från medlemsmöte
 • C. Åtgärder Spillvattens-/Avloppsrör Tvättstugor. Kommer åtgärdas senare och separat då det ej påverkar övriga projekt eller lägenheterna. Se mer information i tidigare post från medlemsmöte våren 2022 här: Info från medlemsmöte

Mer information Del 1: Åtgärder Spillvatten-/Avlopps-rör lägenheter.

 1. Relining av spillvattenrör i vertikala rörschaktet: Genomföra strumprelining av vertikala avloppsstammar (från taket till krypgrunden).
 2. Samtliga synliga spillvattenrör i krypgrunderna byts.
 3. Strumprelining av horisontella avlopps-betongrör mellan husen.
 4. Förgreningar våning 2: Undersökning visar att vi inte behöver göra något med de ingjutna avloppsrören på andra våningen eftersom de har bedömts hålla ytterligare många år.

Konceptbild:

screen-shot-2022-08-29-at-06-51-26

Planerad Tidsplan

 1. Sommar 2022: Upphandling av projektledning:

  • Vi har valt företaget Sustendt för projektering, upphandling och byggledning.
  • Projektansvariga från Sustend: Jonathan Jelves & Saidom Shahgiriev
 2. Vecka 36-42: Sustend tar fram projektering och förfrågningsunderlag
 3. Vecka 43-44: Presentation till styrelsen av förfrågningsunderlag
 4. Vecka 45-50 : Anbudsförfrågan skickas ut till 3-4 leverantörer
 5. Vecka 50-1: Anbudsutvärdering: Projektledare och Styrelsen värderar inlämnade offerter för beslut
 6. Preliminär start av arbetet våren 2023

Styrelsen kommer efter samråd med Projektledare återkomma med instruktioner gällande eventuella badrumsrenovering så snart som möjligt.