infoupdate

Vatten och Avloppsprojekt – uppdatering Augusti 2022

Efter noggranna undersökningar av statusen på föreningens olika rörsystem, har styrelsen fattat följande beslut om åtgärder att genomföra i vår bostadsrättsförening.

 • A. Beslut att renovera Spillvattens-/Avloppsrör i föreningen.  Huvudmetod: Relining. Preliminär tidsplan: Start under våren 2023. Se mer nedan i denna post.
 • B. Tappvatten.  Beslut att inte vidta några åtgärder i tappvattenledningar till lägenheter eftersom dom har visat sig vara i gott skick. Åtgärder planeras endast i krypgrund. Uppskattad Tidsplan: efter Del 1 är genomfört preliminärt 2024-2025. Se mer information i tidigare post från medlemsmöte våren 2022 här: Info från medlemsmöte
 • C. Åtgärder Spillvattens-/Avloppsrör Tvättstugor. Kommer åtgärdas senare och separat då det ej påverkar övriga projekt eller lägenheterna. Se mer information i tidigare post från medlemsmöte våren 2022 här: Info från medlemsmöte

Mer information Del 1: Åtgärder Spillvatten-/Avlopps-rör lägenheter.

 1. Relining av spillvattenrör i vertikala rörschaktet: Genomföra strumprelining av vertikala avloppsstammar (från taket till krypgrunden).
 2. Samtliga synliga spillvattenrör i krypgrunderna byts.
 3. Strumprelining av horisontella avlopps-betongrör mellan husen.
 4. Förgreningar våning 2: Undersökning visar att vi inte behöver göra något med de ingjutna avloppsrören på andra våningen eftersom de har bedömts hålla ytterligare många år.

Konceptbild:

screen-shot-2022-08-29-at-06-51-26

Planerad Tidsplan

 1. Sommar 2022: Upphandling av projektledning:

  • Vi har valt företaget Sustendt för projektering, upphandling och byggledning.
  • Projektansvariga från Sustend: Jonathan Jelves & Saidom Shahgiriev
 2. Vecka 36-42: Sustend tar fram projektering och förfrågningsunderlag
 3. Vecka 43-44: Presentation till styrelsen av förfrågningsunderlag
 4. Vecka 45-50 : Anbudsförfrågan skickas ut till 3-4 leverantörer
 5. Vecka 50-1: Anbudsutvärdering: Projektledare och Styrelsen värderar inlämnade offerter för beslut
 6. Preliminär start av arbetet våren 2023

Styrelsen kommer efter samråd med Projektledare återkomma med instruktioner gällande eventuella badrumsrenovering så snart som möjligt.