infoupdate

Uppstart hösten 2022 – Styrelsen informerar

Styrelsen hoppas alla medlemmar haft en fin sommar. Styrelsen har nu haft sitt första möte igen efter sommaren. Här kommer några informationspunkter av mer betydande karaktär.

 • Beslut Vatten och Rör-projekt: Styrelsen har beslutat att dela upp åtgärder gällande Vatten-och-Rör i 3 delar.
 • Elpriser för 2023: Styrelsen har valt att delta i HSB upphandling av elavtal även nästa år. Vi vet ej ännu nivåerna. Men på grund av rådande situation kommer vi ej längre kunna erbjudas ett årligt fastpris. Vi tror dock ändå att HSB har en bättre förhandlingsposition än vi som enskild förening. En ny prismodell kommer appliceras som mer följer spotpriset på marknaden på månadsbasis. Styrelsen återkommer med mer information när vi vet mer. Under tiden läs mer här: https://www.hsb.se/nyheter-och-tips/nyheter/2022/gemensam-elupphandling—skicka-in-din-fullmakt/
 • Budget arbete och Avgiftsförändringar. Styrelsen börjar med sitt budgetarbete för 2023. Vi kan ännu ej bedöma om där är behov av avgiftshöjning, men externa faktrorer talar för att priser i omvärlden för energi och material och arbete kommer stiga även kommande år. Styrelsen behöver noga överväga och ta ett ansvarsfullt beslut så vi säkrar en stabil ekonomi för föreningen. Vi återkommer så fort vi fått en uppdaterad underhållsplan samt en bedömning av kostnadsbilden för 2023.
 • Omläggning av föreningslån: Vi har lagt om ca 4 MSEK i befintligt lån. Lagts om på 5 år. 3.48% ränta. Amorterar 2 %. Vi har en låneportfölj med olika bindningstider som innebär att fler lån kommer behöva läggas om närmaste 2 åren. Med rådande ränteläge behöver vi räkna med att vi kommer ha en högre räntenivå vid omläggning, och därmed ta höjd för detta i kommande budgetarbete.
 • Träden på området: Trädgårdsgrupp ser över träden tillsammans med Din Utemiljö.
 • Tvättmaskinerna: Styrelsen kommer möta leverantör i September för uppföljning.
 • Återvinning: Vi tar bort 1 kärl för tidningar i sophusen pga låg användning. Sparar även pengar för föreningen.
 • Renovering Tvättestugefönster: Målning och tvättning av tvättstugefönster klar.
 • Uppföljning av OVK: Är pågående enlig plan. Boende som meddelats åtgärd har fått information.
 • Medlemsmöte planerad till Vecka 41 -  13:e October 19.00-20.30
 • Felanmälan ska alltid ske till Bredablick så alla fel kan spåras och tas om hand på rätt sätt av Förvaltare och Vaktmästare. Förvaltare kan även informera om allt gällande uthyrning av föreningslokal till hyra av slagborr, regler för balkongutbyggnad och byte av namn på dörr.
 • Ekonomi för boende/medlemmar: Kontakta alltid HSB ekonomi gällande allt som har med utdrag ur lägenhetsregister eller fråga om innehåll på medlemsavgift-avi.