Monthly Archives: May 2023

FAQ och separat projektsida nu uppe!

För att förenkla och tydligöra återkommande frågor ang Vatten & Avloppsprojektet har vi skapat en separat projektsida för detta där vi samlar information samt återkommande frågor för info till alla medlemmar (FAQ) löpande.

Vatten & Avloppsprojektet – FAQ

Har ni ytterligare Frågor och Svar (till FAQ) som kan vara lämpliga att lägga upp EFTER ni varit i kontakt med projekledaren så kontakta styrelsen, så lägger vi upp till hjälp för alla medlemmar.

Vh Styrelsen

Uppdatering Elpriset kvartal 1 – 2023

Nästa debitering av el på våra månadsavgifter för Juli, Augusti, September innehåller el-kostnader för Februari, Mars, April.

Förbrukning under dessa månaderna fördelas med lika kostnad på all 3 månaderna med hjälp av ett snittpris över alla 3 månader.

För er som konsumerar el via laddstolpen tillkommer extra kostnader enligt avtal.

Nedan kommer vårt HSB-förhandlade elpris kostnader i Öre/KWh per månad. Snittpriset över Februari, Mars, April är det som kommer debiteras på Månadsavi.

 

Kostnadslag  Februari  Mars  April
Total El-pris  183  171.80  123,78
Överföringsavgift Kraftringen  20  20  20
Skatt         2023  39,2  39,2  39,2
 
Totalt El+Överföring (exlusive moms)  242,2  231  182,98
Moms  60,55  57,75  45,75
Totalt El+Överföring (inklusive moms) 302,75   288,75  228,73

Vi kommer att söka elstöd för föreningen i slutet av Maj och om vi får någon del av det kommer föreningen att få detta utbetalat under september månad. Detta under förutsättning att riksdagen beslutar om el stöd för föreningar och företag. Styrelsen återkommer så fort vi vet mer om detta.

Hälsningar

Styrelsen

Infoblad har delats ut – förtydligande gällande kontaktperson vid uppstart

Informationsblad har nu delats ut i alla brevlådor. Se här för digital kopia: InfoBlad ProlineSyd AB 

Förtydligande – alla frågor gällande planering och nyckelinlämning ska ställas till projektledare Benny Hallberg. (kontaktinfo finns på informationsbladet)

Vi har skapat en extra flik här på hemsidan med notiser gällande projektet för att samla notiser under projektets gång – du hittar den här “Vatten & Avloppsprojekt (Relining)- samlad information” 

Informationletter has now been handed out to all mail boxes. See here for digitial copy: InfoBlad ProlineSyd AB .

Clarification – all initial questions around planning and handing in keys are to directed to project leader Benny Hallberg.  (contact info on informationletter),

We have created a separate page here on the website where we gather information about the project – you can find it here “Vatten & Avloppsprojekt (Relining)- samlad information” 

—–

Vänliga hälsningar Styrelsen

Infoblad från Proline Syd AB – Vatten & Avloppsprojektet delas ut i veckan

Informationsblad gällande Vatten & Avloppsprojektet kommer delas ut i alla brevlådor från vår entreprenör Proline Syd AB i kommande vecka. Det är väldigt viktigt att noggrant läsa igenom denna information. Den innehåller bland annat en preliminär tidsplan gård för gård. Så fort informationen delats ut kommer den även göras tillgänglig här på hemsidan. Om någon boende saknar informationsblad efter 2 veckor vänligen kontakta förvaltare.

—English—

Information letter regarding the upcoming Water and Sewage system renovation project will be handed out in the coming week in mailboxes from our contractor Proline Syd AB. It is very important that you read this information. Among other information it contains a preliminary timeschedule. As soon as the information has been delivered to all mailboxes it will also be made available here on the homepage. In case you believe you have not received the informationletter after 2 weeks please contact “Förvaltaren”.

—–

Vänliga hälsningar Styrelsen

Årsstämma 24 maj 2023

Kallelse till Årsstämma ska nu ha gått ut i alla brevlådor. Tänk på att årsredovisningen kommer att finnas digitalt på vår hemsida (se Årsredovisning 2022 och på Ekonomi-sidan), och för de som önskar ett tryckt exemplar kan de hämta det i föreningslokalen under expeditionstid. Vi har valt detta tillvägagångssätt av miljöskäl och för att spara kostnader för vår förening. 

Datum Onsdagen den 24 maj 2023
Tid Kl 19.00
Plats Maria Magdalena Kyrka, Flygelvägen 1
Dagordning: Enligt stadgarnas § 17 ( se här för föreningens Stadgar)

  • På föreningsstämman har varje medlem en röst.
  • Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de tillsammans en röst.
  • Om bostadsrätten samägs ankommer det på samägarna att avgöra vem av dem som ska utöva rösträtten.
  • Innehar en medlem flera bostadsrätter i föreningen har medlemmen en röst.
  • Medlem som inte betalat förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt.
  • En medlems rösträtt kan utövas av ombud genom fullmakt. Medlem får på föreningsstämma medföra ett biträde. Biträde ger medlem möjlighet till hjälp på stämman. Se stadgar för mer information.

Styrelsen
HSB Brf Fagotten