Årsmöte

Årsstämma 24 maj 2023

Kallelse till Årsstämma ska nu ha gått ut i alla brevlådor. Tänk på att årsredovisningen kommer att finnas digitalt på vår hemsida (se Årsredovisning 2022 och på Ekonomi-sidan), och för de som önskar ett tryckt exemplar kan de hämta det i föreningslokalen under expeditionstid. Vi har valt detta tillvägagångssätt av miljöskäl och för att spara kostnader för vår förening. 

Datum Onsdagen den 24 maj 2023
Tid Kl 19.00
Plats Maria Magdalena Kyrka, Flygelvägen 1
Dagordning: Enligt stadgarnas § 17 ( se här för föreningens Stadgar)

  • På föreningsstämman har varje medlem en röst.
  • Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de tillsammans en röst.
  • Om bostadsrätten samägs ankommer det på samägarna att avgöra vem av dem som ska utöva rösträtten.
  • Innehar en medlem flera bostadsrätter i föreningen har medlemmen en röst.
  • Medlem som inte betalat förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt.
  • En medlems rösträtt kan utövas av ombud genom fullmakt. Medlem får på föreningsstämma medföra ett biträde. Biträde ger medlem möjlighet till hjälp på stämman. Se stadgar för mer information.

Styrelsen
HSB Brf Fagotten