screen-shot-2023-05-23-at-07-07-57

Infoblad från Proline Syd AB – Vatten & Avloppsprojektet delas ut i veckan

Informationsblad gällande Vatten & Avloppsprojektet kommer delas ut i alla brevlådor från vår entreprenör Proline Syd AB i kommande vecka. Det är väldigt viktigt att noggrant läsa igenom denna information. Den innehåller bland annat en preliminär tidsplan gård för gård. Så fort informationen delats ut kommer den även göras tillgänglig här på hemsidan. Om någon boende saknar informationsblad efter 2 veckor vänligen kontakta förvaltare.

—English—

Information letter regarding the upcoming Water and Sewage system renovation project will be handed out in the coming week in mailboxes from our contractor Proline Syd AB. It is very important that you read this information. Among other information it contains a preliminary timeschedule. As soon as the information has been delivered to all mailboxes it will also be made available here on the homepage. In case you believe you have not received the informationletter after 2 weeks please contact “Förvaltaren”.

—–

Vänliga hälsningar Styrelsen