Ordinarie föreningsstämma den 15:e juni

Som tidigare aviserat kommer föreningsstämman att äga rum den 15/6. På grund av den pågående smittspridningen har styrelsen beslutat att stämman ska hållas med endast poströstning. Pandemilagen tillåter inte samlingar med fler än åtta personer och de tilltänkta HSB-lokalerna går på grund av gällande restriktioner inte att hyra.

På samma sätt som med januaris extra stämma kommer ett digitalt medlemsmöte att ordnas en vecka innan stämman, dvs på den 8/6. Kallelsen och handlingarna kommer att delas ut i god tid innan mötet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>