Spolning och undersökning av ledningar

Under perioden 7-21 april kommer Högtrycksservice Öresund att spola och filma ledningar i våra hus och vårt område. En del av arbetet sker från våra vindar medan andra arbeten sker ute i området. Detta är en del i undersökningarna av statusen på våra rörledningar vilket kommer ge oss mer kunskap om ledningarnas skick och därmed ett bättre beslutsunderlag inför framtida beslut.

Leave a Reply