Förtydligande om OVK

Kanalrensningen kommer utföras av Omnino, som är under underentreprenör till Climat 80.
Alla lägenheter bör har fått information genom brevlådan angående datum och tid för kanalrensning.

Leave a Reply