Screenshot 2015-12-20 09.44.38

Belysningsprojektet – Provbelysning uppe

Belysningsprojektet går framåt – Vi har sedan en tid tillbaka provbelysning uppe på parkeringen mot Fagottgränden, samt på gård 9/11/13/15.

Gårdlamporna är av 2 olika varianter. Den ena är placerad något högre för att testa ljuspridningen.

Spottarna på gården är i 2 olika varianter, en starkare med 6 lampor, och en mindre med 4 lampor. Båda har en starkt eliptisk ljusbild för att täcka ett långt stråk av cykelställ och gång. Den lilla spotten på hus 15 sitter 90⁰ felvänd vilket gör att ljuskäglan belyser tegelväggen i stället för gångstråket. Detta skall rättas till.

Vi kommer framöver flytta provbelysningen till gård 2/4/6/8 samt testa ytterligare kombinationer av gårdslampor för att se hur det påverkar utemiljön under dygnets mörka timmar. Har ni synpunkter så kom gärna med dom till Styrelsen.

Leave a Reply