Uppdaterade expeditionstider för Vaktmästare och Förvaltare

Följande ändring av expeditionstider för fastighetsskötare och förvaltare gäller tillsvidare:

Måndagens exp. tid för fastighetsskötare flyttas till morgon mellan 07:00 och

07:30. Onsdagstid och fredagstid kvarstår som idag 13:00 – 13:30.

Förvaltartiden flyttas till onsdag morgon 7:30 – 8:30 jämna veckor.

Vh Styrelsen

Leave a Reply