På gång i Brf Fagotten

Styrelsen tackar för det gångna räkenskapsåret då vi har arbetat mest med vår reliningsprojekt.

Det som just nu är fokus och på gång är att fräscha upp vår utemiljö,

  • återställa alla stenar till sina rätta platser
  • fixa till alla våra bänkar på området ,
  • tvätta och laga alla entrétrappor ,
  • lägga om plattsatta gångar.
  • Vi har besprutat många balkongväggar med grön fritt som är en skonsam metod men tar lite tid (upp till 1 år) för att se resultatet.

Vi kommer att lägga upp, när den nya styrelsen tillträtt, alla planerade styrelsemöten och vilka underhållsåtgärder som ligger för framtiden,

Ses på årsmötet

Vänliga hälsningar,

Styrelsen Brf Fagotten i Lund