liftdumpercontainer

Info om Container-helg v16

Containerhelg

Container helg planerad för v16.  Containers kommer finnas tillgängliga på två av våra rondeller, närmare bestämt de vid miljöhus #1 och miljöhus #4. De kommer att stå där från eftermiddagen på fredagen den 22/4 till morgonen på måndagen den 25/4.

Dessa containers kan användas av föreningens medlemmar för att kasta skrymmande objekt som annars är svåra att bli av med, till exempel trasiga möbler.

Elektronik och miljöfarligt avfall (t.ex. kemikalier och färg) får INTE kastas i containrarna.

Dessa måste medlemmar istället transportera till en återvinningsstation, exempelvis den på Gastelyckan. (https://www.sysav.se/Privat/Atervinningscentraler/Lund-Gastelyckans-atervinningscentral/)