elcentraler

Debitering av hushållsel – nytt Elavtalpris 2022

Elpriset och debitering av hushållsel 2022

Varje medlem betalar själv för antalet kilowattimmar (kWh), som förbrukas i lägenheten.

Hittills under 2022 har det varit fortsatt höga spotpriser på el i Sverige. Det har även varit fortsatt stora prisskillnader mellan Sveriges fyra elområden. Exempelvis var spotpriset cirka 1,09 kr/kWh under januari i elområde 4 (SE4) som vi tillhör.

Under 2022 kommer föreningen ha ett avtalat elpris (exklusive moms) på 0,73kr/kWh. (Elpriset på 0,73kr/kWh kan jämföras med snittpriset hittills under 2022 för elområde SE4 på ca 0,97kr/kWh.)

Totalkostnad för boende kommer bli:
-       Elpris:0,73kr/kWh
-       Elöverföring 0,18kr/kWh
-       Elskatt 0,36kr/kWh

Det innebär att man som boende kommer betalar 1,27 kr/kWh (exklusive moms) för sin individuella förbrukning.

  • Föreningen kommer fortsatt ta ut en administrationsavgift på 40kr (för hantering av gemensam el och individuell debitering etc)
  • Pga tekniska problem med inrapportering av nytt pris till vår administratör Techem kommer priset gälla först från 1:a Februari. Det innebär att man som boende kommer se 2021 års elavtalspris för förbrukningen för Januari, och se det nya priset för 2022 först för sin förbrukning för Februari på sin avgiftsavi. Obs! Eftersom vi har en eftersläpning i avläsningen/debitering, blir det nya priset inte synligt på dina månadsavier förrän framåt sommaren.
  • Vi vill även göra boende med laddstolpe uppmärksamma på att ett tekniskt fel gjort att debitering för el via laddstolpen släpat efter. Kostnad för denna el följer inte vanliga avtalet utan har ett visst påslag. Vi uppmanar er boende som har laddstolpe att se till att ha utrymme för efterdebitering av den konsumption man vet man förbrukat sen senast man blev fakturerad. För mer frågor kontakta styrelsen.

Bakgrund och mer information nedan

Som vi alla vet har el och energipriser höjts kraftigt under senaste åren med rekordpriser under 2021 och fortsatt höga priser 2022.

2021 kännetecknades av rekordhöga spotpriser på el i Sverige, framför allt under hösten och vintern. Även resterande länder i Norden och de flesta länder i Europa drabbades av historiskt höga spotpriser. Anledningen till de höga priserna var bland annat höga råvarupriser på naturgas.

2021 kännetecknades även av fortsatt stora prisskillnader mellan Sveriges fyra elområden. Vårt elnät tillhör elområde 4 (SE4) vilket täcker södra sverige och är det område med högst elpriser.

Styrelsen har, för närvarande valt, att ansluta oss till det av HSB Skånes framförhandlade, elavtal. Detta tecknas gemensamt för ca. 210 skånska HSB föreningar. Skälen till detta beslut är tre:

-       Boende skall, på årsbasis, ha förutsägbara elkostnader
-       HSB har en helt annan styrka och möjlighet att förhandla fram ekonomiskt fördelaktigt avtal, jämfört med oss som enskild förening.
-       Historien visar att vi med hjälp av detta avtal får ett förhållandevis lågt elpris.

HSB får under 3 år rätten att förhandla fram nytt elavtalspris där omförhandling sker varje år, och föreningen har nu fått information om det nya ramavtalsförhandlade elavtalspris per kWh som ska gälla för 2022.

Elpriset och debitering av föregående år (2021)

Varje medlem betalar själv för antalet kilowattimmar (kWh), som förbrukas i lägenheten.
Under 2021 har föreningen haft ett avtalat elpris (exklusive moms) på 0,372kr/kWh.

Totalkostnad för boende har bestått av:
-       Elpris: 0,372kr/kWh
-       Elöverföring: 0,18kr/kWh
-       Elskatt: 0,36kr/kWh
Detta har inneburit att boende betalat totalt 0,912 kr/kWh (exklusive moms) för sin individuella förbrukning.

Vårt avtalade elpris 2021 på 0,372kr/kWh kan jämföras med genomsnitts-spotpriset under året 2021 för elområde SE4, på 0,817kr/kWh

vattenfall-fagotten-2021

Jmf.  Prisutveckling El-priset: Vattenfall 2021 där man ser att vi haft fördel under 2021 av förhandlat snittpris på 0,37kr/kWh.(källa https://elpriser24.se/spotpris)(https://www.vattenfall.se/elavtal/elpriser/rorligt-elpris/)

Detta gör att vi genom avtalet med HSB, i snitt, haft ett betydligt lägre elpris än rådande snitt-spotpriset under 2021.

Utöver det har man som boende fördel av gemensam el där föreningen tar ut en administrationsavgift på 40kr vilket kan ses ersätta den betydligt högre fasta kostnaden som man som individuell boende tidigare betalade till Kraftringen som är nätägare i vår region.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen Brf Fagotten