Försening av värmesystemets påkoppling

Problem med materielleveranser påverkar datum för inkoppling av värmesystemet

På grund av Covid-19, och som rapporterats på nyheterna sista tiden, så upplever stora delar av världen just nu problem med leveranser av olika slags material såsom t ex metall.

Som en effekt av den situationen har de speciella rörkopplingar som vår leverantör Svanholms beställt (gjordes i mycket god tid) tyvärr inte levererats enligt tidsplan. Och enligt uppgift finns dessa ej att tillgå någonstans just nu och levereras till Svanholms sporadiskt och endast några åt gången. Alltså drar arbetet tyvärr ut på tiden.

Ny tid för inkoppling av värmen är v.40 vilket alltså innebär en veckas försening mot tidigare meddelat datum som var 30/9.

OBS! I samband med att värmesystemet kopplas på behöver radiatorerna i samtliga lägenheter luftas vilket Svanholms kommer att ombesörja. Luftningen måste göras för att inte ska riskera skador på systemet vid inkoppling men även för att det inte ska uppstå höga oljud i rören. Riskerar alltså att bli mycket höga störande oljud för samtliga boende samt risk för vattenläckage om luftning inte genomförs på korrekt sätt.

Det är mycket viktigt att Svanholms personal bereds tillträde till samtliga lägenheter då detta arbete skall genomföras. Information om arbetet samt datum för när man kommer till de olika husen kommer inom kort att delas ut i allas brevlådor samt sättas upp på anslagstavlorna i trapphusen.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen genom Mats Hägerfors, Ordförande BRF Fagotten

 

Leave a Reply