Goda och tråkiga nyheter om värmesystemet

RÄTTELSE

Det har påpekats från flera håll att ett fel smugit sig i texten nedan. Felet handlar om vilka element som ska luftas och det står som exempel att element i garderoberna ska luftas.

De element som sen flera år är bortkopplade från värmesystemet ska INTE kopplas in igen och behöver således inte luftas.

Intentionen i texten var att förmedla att aktiva element som SKA luftas inte får blockeras. Detta så att Svanholms personal lätt kan komma till elementen. Vi ber om ursäkt för missförståndet och har också korrigerat texten nedan.

/Styrelsen genom Mats Hägerfors, Ordförande BRF Fagotten

 

Först de tråkiga nyheterna…

Styrelsen har nu fått det mycket tråkiga beskedet att vår entreprenör trots allt inte kommer att kunna hålla det senast angivna datumet för inkoppling av värmen, som var satt till 2021-10-08.

Tyvärr har vi inte heller kunna få klart besked om nytt datum för när hela området har värme igen men så fort vi har ett datum kommer det att meddelas.

Som tidigare informerats om i flertalet nyhetsmedier beror leveransförseningarna på problem i den globala logistiken, problem som i sin tur uppstått som en effekt av den pågående pandemin.

Styrelsen är akut medvetna om att vi har många personer på området som i varierande utsträckning påverkas negativt av kalla lägenheter. Med anledning av det, har vi sen vi fick reda på att det skulle uppstå förseningar, arbetat intensivt tillsammans med projektledare och entreprenör för att så snabbt som möjligt få inkopplingen av värmen färdigställd.

…och nu de goda nyheterna!

I stort sett allt material har sen ett par dagar levererats till entreprenören som nu jobbar på i mycket högt tempo. Entreprenören har även tagit in ytterligare personal och arbetar nu dagtid, kvällar och helger tills dess att värmen är påkopplad på hela området.

Enligt uppgift från entreprenören kopplas det första huset på nu i helgen och sen kommer resten av husen att löpande kopplas på allteftersom arbetet fortskrider. Arbetet måste genomföras med en viss logik och utgår från hus 6 där pumpar och värmeanläggningen finns. Därifrån går det sen från hus till hus till dess att hela området har värmen återigen.

OBS! Samtliga element i lägenheterna måste luftas i samband med att värmen kopplas på!

Information om luftning kommer inom kort att delas ut i brevlådorna och sättas upp på anslagstavlorna i trapphusen. Entreprenören som genomför arbetet med värmesystemet och även luftningen av elementen heter Svanholms. De flesta har säkert noterat deras bilar och personal på området de senaste månaderna.

Svanholms personal ska beredas enkelt tillträde till lägenheterna och elementen. I annat fall föreligger stor risk att höga oljud uppstår i lägenheter där elementen ej luftats. Det kan även innebära att värmen inte blir lika effektiv som den blir med korrekt luftning.

Vänligen läs informationen när den kommer till dig och säkerställ att Svanholms får tillträde i er lägenhet på något av de sätt som finns angivna i informationen och på det datum och den tid som dom anger gällande för just er lägenhet.

Dom försöker hålla en veckas framförhållning med luftningsinformationen men kan tyvärr inte garantera att det kommer att kunna hållas i varje enskilt fall.

Styrelsen beklagar djupt situationen och uppmanar alla att kämpa på och att hålla ut.

Vi är snart i mål!

 

Med varma hälsningar,

Styrelsen genom Mats Hägerfors, Ordförande BRF Fagotten

Leave a Reply