podab-tva%cc%88ttsmaskin

Kalibrering Tvättmaskiner

För att värna om vår investering i nya tvättmaskiner i våra tvättstugor (en investering på totalt över ca 4 miljoner kronor för alla tvättstugor på området) pågår uppföljning just nu:

- dels går vi igenom så att de är fastskruvade ordentligt då det rapporterats av boende att vibrationer fortplantar sig ut i trapphuset och skapar oljud i boendemiljön

- dels har de fått en kalibrering så de sköljer 3 gånger istället för 2 gånger då boende påpekat att tvätten inte sköljs ordentligt.

Styrelsen tar tacksamt emot mer återkoppling från medlemmar så vi säkrar vi får värde för vår investering i vårt boende.

Styrelsen kommer ha möte med leverantör efter sommaren för att säkra att alla åtgärder samt kvalitet på beställda maskiner håller den nivå vi betalat för.

Fortsatt trevlig sommar.

Vh Styrelsen