snow clearing in the winter

Angående snöröjning och halkbekämpning

Nu är det vinter och denna säsong har det varit flera kalla perioder i Lund. Om det finns risk för snö och/eller halka, så är det föreningens ansvar att se till att det snöröjs och halkbekämpas och i år – precis som tidigare – så gör vi det genom att anlita en entreprenör som snöröjer och saltar våra gångbanor. Tyvärr hade vår entreprenör stora problem att få igång snöröjningen i november, men nu fungerar det bättre.

  • Vad gäller snöröjningen, så sker en del av den på natten eftersom snön måste bort innan folk skall gå till jobbet. Tyvärr leder detta till buller-störningar som är svåra att undvika.
  • Vad gäller saltningen, så sker den ofta innan det har blivit halt. Vår entreprenör följer väderleksprognosen och saltar när det förväntas att bli halt. Detta har två fördelar: dels hinner de lättare med alla de områden som de skall halkbekämpa och dels så kör de inte på natten och väcker oss. Risken är förstås att det ibland saltas i onödan eftersom prognosen inte alltid stämmer, men på det stora hela så är detta det bästa sättet att salta.

En fråga som man kan ställa sig är om vi måste salta, eftersom saltet gör så att bilar, cyklar och annat i metall rostar, att hundar kan få problem med sina tassar och att växligheten kan ta skada.

  • Tyvärr är det så att det inte finns något lika effektivt rimligt alternativ till salt och föreningen (och därmed styrelsen) har ett ansvar för att inte folk ramlar och skadar sig på området. Vi uppmanar dock halk-bekämparna att inte använda mer salt än vad som behövs. Förr om åren har det ibland varit slarvig saltning, så att det har legat stora högar med salt på vissa ställen; i år är vår uppfattning att det sköts bättre, så att det är ett ”tunt lager” salt som sprids ut, även om det kan ligga lite mer på vissa ställen.

Styrelsen utvärderar kontinuerligt snöröjning och halkbekämpning. Har ni några synpukter, så får ni gärna mejla oss.

Vänliga hälsningar

Styrelsen Brf Fagotten