fo%cc%88rra%cc%8ad

Till boende med förråd i Hus 20 – kontrollera era förråd

Vår förvaltare har informerat oss om att där är förekomst av klädmal i förråden i Hus 20.

Vi har kontaktat Anticimex men de bekämpar inte längre klädmal utan det måste varje förråds ägare göra själv. Vi bifogar en gammal pdf från Anticimex. Annars kan vi också hänvisa till google för tips om åtgärder.
Förvaltare skriver ett meddelande till dem som hyr förråd i det huset och lägger i deras brevlådor.
De finns överallt så det går inte att hitta någon källa utan var och en måste gå igenom sina förråd.
Information från Anticimex: Anticimex-aktablad-mal
Förvaltaren genom styrelsen Fagotten,