arsredovisning

Brf.Fagotten Årsredovisning 2021 delas ut i dagarna

Årsredovisning för HSB Brf. Fagotten i Lund 2021 delas ut under söndagen och måndagen.

Styrelsen vill tacka alla volontärer som deltagit i både utdelning kallelse till årsmöte samt utdelning av årsredovisning.

Det tacksamt och fint att se engagemanget från medlemmar.

Väl mött på årsmötet 19:e Maj då årsredovisning och resultat diskuteras.

Läs mer om vad en årsredovsning är här: https://www.hsb.se/nyheter-och-tips/kunskapsbank/arsredovisning-i-bostadsrattsforening–sa-funkar-det/

Vänliga hälsningar,

Styrelsen Brf Fagotten