Uppföljning klädmal i förråd Hus 20 – hjälp från boende behövs vecka 20.

Som tidigare meddelats har vi fått in mal i förråd i Hus 20.

För att bli av med dem måste ALLA sanera/kontrollera sitt förråd att de inte har några bo med Mal.

För att komma åt problem med klädmal har styrelsen beslutat följande:

– Föreningen kommer införskaffa de medel som är gångbara för att fånga in och bekämpa klädmalen (malfångare/klisterlappar för att fånga in hanarna)

– boende med förråd i Hus 20 behöver göra en gemensam insats under 1 veckas tid att gå igenom sina förråd (kontrollera/sanera). Vecka 20.

– Boende kommer få en lapp som ska lämnas in som bekräftelse på att man genomfört kontroll av sitt förråd.

“Jag har kontrollerat mitt förråd under v 20 och gjort nödvändiga åtgärder
Förråd : 123
Namn: Ano Nym  ”

De ägare av förråd i Hus 20 som ej lämnat in en lapp kommer styrelsen undersöka möjlighet att föreningen får gå in i förrådet och sanera. Detta vill vi undvika till största möjliga mån då det ställer till olägenhet för alla inblandade. Istället önskar vi att vi ALLA hjälps åt under 1 veckas tid.

Förvaltare och Styrelse, Brf Fagotten.