Entre2B

Belysning i Trapphus

Styrelsen har nu tagit beslut om hur våra lampor i trapphus kommer att bli.

Vi vill först tacka all våra medlemmar som engagerat sig i projektet och kommit med värdefulla synpunkter.

Den lösning som styrelsen har kommit fram till efter många diskussioner är följande.

 • LED-lampor av liknade i utseende som tidigare.
  - Vi kommer att spara mycket el då dessa LED-lampor förbrukar obetydligt med el.
 • Vi kommer att installera endast 4 armaturer, då många medlemmar har tyckt att med fem stycken har det blivit ett för starkt ljus.
  - Genom att minska antalet lampor från 5 till 4 per trapphus sparar vi in ca 80 000 kronor i ersättningskostnad.
 • Vi väljer också att använda befintliga platser för att slippa få fula märken och extra kostnader för att dölja hålen.
  - På den plats där lampa försvinner försöker vi återställa så gott det går för att ge ett trevligt enhetligt intryck i trapphuset
 • Vi har dessutom lagt ca 150 000 kr i reparationer på de gamla lamporna per år.
  - Vi räknar med att vi kommer spara reparationskostnader framöver då hållbarheten på dessa nya lampor ska vara bättre.

 

Fortsatt trevlig vår önskar

Styrelsen Brf Fagotten