liftdumpercontainer

Container helg planerad 14-16:e April 2023

Brf Fagotten uppmuntrar till god källsortering genom ett antal olika alternativ. Våra Miljöhus innehåller separata kärl för olika sorters avfall.

Utöver det ordnar föreningen containerdagar under året. Där kan boende slänga större skrymmande föremål som gamla möbler osv, som man själv haft svårt att transportera bort under året. Strikt förbjudet slänga miljöfarligt avfall eller liknande. Detta ska transporteras direkt till återvinningscentral av boende själv.

Nästa helg är planerad till den 14-16:e april.

Det är av största vikt att boende tar sitt ansvar och inte slänger sina grovsopor i våra Miljöhus. Det ger extra kostnader för föreningen att ta hand om dessa, vilket oundvikligen leder till högre avgifter för alla boende, vilket vi vill undvika i så stor utsträckning som möjligt.

Som boende på Östra Torn är närmaste återvinningscentral på Gastelyckan i södra Lund.

Vh Styrelsen Brf Fagotten