bevattning

Odlingslotter 2023

Det har nu delats ut lappar i alla brevlådor ang Fagottens odlingslotter och hur man går tillväga för att lämna intresse för en ny lott under 2023.

Från och med 2023 har vi på Fagotten två områden med odlingslotter:

- I föreningens nordvästa hörn: stora odlingslotter (ca 30kvm á 220kr/år).

- I föreningens sydvästra hörn kommer vi att skapa nya mindre odlingslotter lämpliga för pallkragsodling (ca 8kvm á 110kr/år).

Ni som redan har en odlingslott och vill behålla den behöver inte göra någonting.

För er som vill ha en odlingslott (eller utöka med fler), anmäl intresse genom att fylla i blanketten som mottagits i brevlåda senast 5:e mars och lämna in i brevlådan på gaveln till Flöjtvägen 20A.

Vi kommer snart komma ut med riktlinjer för självförvaltning av rabatter i direkt anslutning  till den egna lägenheten.

Styrelsen Brf Fagotten.